Polityka Surowcowa Państwa w Poznaniu

15 czerwca, 2018 godz. 15:15
plakat_poznań_Strona_1

Szczegóły wydarzenia

  • Początek: 20 / 06 / 2018

Serdecznie zapraszamy do udziału w regionalnej konferencji konsultacyjnej dotyczącej Polityki Surowcowej Państwa(PSP), która odbędzie się 20 czerwca 2018 r. w Poznaniu w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (aleja Niepodległości 16/18) w godz. 10:30 – 16:00.

Będzie to dziesiąta już konferencja z cyklu 12 regionalnych spotkań odbywających się w ramach trwających od listopada 2017 roku szerokich konsultacji projektu Polityki Surowcowej Państwa. Spotkanie będzie miało charakter paneli dyskusyjnych, podczas których zostaną zaprezentowane iomówione zagadnienia Filaru 8 PSP, obejmującegozagadnienia ryzyka i planowania inwestycji.

W panelach dyskusyjnych wezmą udział przedstawiciele rządu, parlamentu, administracji, władz lokalnych, świata naukii przemysłu. Dyskusję poświęcimy zapisom projektu PSP, zasadności ich sformułowania, a także możliwościom i sposobom wprowadzenia ich w życie. Istotną część konferencji przeznaczymy na otwartą dyskusję z uczestnikami, każdy z Państwa będzie miał szansę zabrać głos.

Podczas naszego spotkania poruszymy kilka istotnych kwestii. Przede wszystkim będziemy mówili o obniżeniu ryzykainwestycyjnego w pozyskiwaniu surowców mineralnych, np. poprzez skrócenie procesu uzyskiwania decyzji środowiskowej, decyzji koncesyjnej oraz wprowadzenie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.Zajmiemy się też zagadnieniem dostosowania systemu planowania przestrzennego do potrzeb skutecznej ochrony złóżkopalin i struktur geologicznych. Ważnym elementem polityki surowcowej jest wskazanie sposobów wspierania polskichpodmiotów gospodarczych w dziedzinach surowcowych, zwłaszcza w inwestycjach zagranicznych. Będzie to wymagałooceny ryzyk inwestycyjnych planowanych przedsięwzięć oraz możliwej oferty w tym zakresie dla krajów o znaczeniustrategicznym dla Polski. Celem udziału w panelu jest zidentyfikowanie problemów oraz zaproponowanie potencjalnych rozwiązań prowadzących do poprawy warunków realizacji inwestycji branży surowcowej.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zachęcam też do poinformowania o niej innych potencjalnie zainteresowanych tematem osób. Ze względów organizacyjnych konieczne zarejestrowanie się za pomocą formularza rejestracyjnegodostępnego pod adresem http://psp.mos.gov.pl/zgloszenia-poznan do dnia 17 czerwca 2018 r. W sprawachorganizacyjnych proszę o kontakt z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym,któremu powierzyłem organizację konferencji konsultacyjnych (Paweł Derkowski, tel. 22 4592780, 696 598 823;pawel.derkowski@pgi.gov.pl ). Więcej informacji o projekcie PSP dostępnych jest na stronie psp.mos.gov.pl.