Praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię

11 grudnia, 2013 godz. 16:43

Szczegóły wydarzenia


Data: 18 marca 2014 r.
Miejsce: Hala Targów Kielce, ul. Zakładowa 1
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Konferencji pod hasłem Praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię, organizowanej przez Redakcję serwisu IOZE.PL oraz kwartalnika ENERGETYKA WODNA, przy współpracy Towarzystwa Małych Elektrowni Wodnych i Instytutu OZE Sp. z o.o.


Konferencja odbędzie się 18 marca 2014 r. w Hali Targów Kielce, ul. Zakładowa 1 i towarzyszyć będzie XII Targom Odnawialnych Źródeł Energii ENEX – Nowa Energia.
Prezentacje poprowadzą eksperci z branży Odnawialnych Źródeł Energii. Omawiane będą zagadnienia takie jak:

• Praktyczne aspekty realizacji inwestycji w OZE;
• Dobre praktyki w projektowaniu inwestycji związanych z budową małych elektrowni wodnych, elektrowni wiatrowych, farm fotowoltaicznych, biogazowni;
• Zastosowanie systemów informacji przestrzennej dla branży OZE
• Kluczowe etapy przygotowania inwestycji do realizacji na przykładzie konkretnych projektów,
• Sposoby zwiększenia przychodów z produkcji zielonej energii;
• Najnowsze technologie wykorzystywane w energetyce odnawialnej;
• Perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce oraz aktualny przebieg prac nad aktami prawnymi wpływającymi na dalszy rozwój OZE w Polsce.
Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie: www.ioze.pl

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji. Wstęp bezpłatny!

Kontakt z organizatorem:

Małgorzata Nowak
Koordynator konferencji
Tel.: 519 639 828 / 41 301 00 23
malgorzata.nowak@ioze.pl / redakcja@ioze.pl/ www.ioze.pl

Zgłoszenia i uczestnictwo:
Kamila Kunecka
41 301 00 23
kamila.kunecka@ioze.pl/ redakcja@ioze.pl/ www.ioze.pl