Seminarium Akademii OFFSHORE

10 stycznia, 2014 godz. 11:33

Szczegóły wydarzenia

  • Początek: 15 / 01 / 2014

„Plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich”

15 stycznia 2014, Gdańsk

Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej zaprasza na kolejne seminarium Akademii OFFSHORE pt. „Plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich”, które odbędzie się 15 stycznia 2014 roku w Gdańsku.

W ramach seminarium Akademii OFFSHORE zaprezentujemy Państwu informacje nt. założeń formalno-prawnych dotyczących prowadzenia prac planistycznych oraz uwagi i wnioski

z dotychczasowych realizowanych pilotażowych planów zagospodarowania morza. Ponadto zaprezentowane zostaną doświadczenia niemieckiej administracji morskiej w zakresie planów uwzględniających lokalizację morskich farm wiatrowych i ich infrastruktury.

W programie seminarium przewidziano wykłady przedstawicieli Urzędu Morskiego w Gdyni, Instytutu Morskiego w Gdańsku oraz firmy BSH.

Akademia OFFSHORE jest platformą edukacyjno-informacyjną Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej, rozwijaną przy współpracy z Patronem Merytorycznym – Instytutem Morskim w Gdańsku oraz partnerami branżowymi – wiodącymi firmami na rynku morskiej energetyki wiatrowej w Europie. Partnerami fazy pilotażowej Akademii OFFSHORE w 2012 były

– Det Norske Veritas (DNV) i GL Garrad Hassan.

Misją Akademii OFFSHORE jest umożliwienie wszystkim zainteresowanym bezpośredniego dostępu do najnowszej wiedzy i najlepszej praktyki w zakresie planowania, projektowania, realizacji i eksploatacji morskich farm wiatrowych, jak również przygotowania i organizacji produkcji oraz usług dla sektora morskiej energetyki wiatrowej.

Następna edycja Akademii OFFSHORE  odbędzie się w marcu 2014 i będzie poświęcona zagadnieniom technologicznym oraz logistycznym związanym z morską energetyką wiatrową.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na stronie www.ptmew.pl