Seminarium: Nowelizacja Ustawy OZE

5 lipca, 2016 godz. 23:06
baner

Szczegóły wydarzenia


Firma City Brand Energia Odnawialna serdecznie zaprasza na seminarium: „Nowelizacja Ustawy OZE”, które odbędzie się 26 lipca 2016, we Wrocławiu.

1 lipca 2016 weszła w życie nowelizacja Ustawy OZE, system wsparcia OZE będzie funkcjonował na nowych zasadach. Ze względu na wiele problematycznych kwestii związanych z przebudową rozdziału  4- postanowiliśmy zorganizować seminarium, które wyjaśni teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane z nowym systemem wsparcia dla OZE.

Na wydarzeniu poruszmy m.in. następujące kwestie

 • Ustawa o OZE z grudnia 2015,
 • Projekt nowelizacji Ustawy OZE z dnia 5 maja 2016,
 • Hybrydowa instalacja OZE,
 • Mikroklastry i makroklastry energii, spółdzielnie energetyczne,
 • Zasady wsparcia współspalania biomasy, biomasa lokalna,
 • Zasady przyłączania i odłączania od sieci elektroenergetycznej,
 • Pomoc publiczna w Ustawie OZE, finansowanie inwestycji,
 • Nowe zasady wydawania świadectw pochodzenia,
 • System aukcyjny w znowelizowanej Ustawie OZE,
 • Mechanizmy systemu aukcyjnego, nowe koszyki aukcyjne, wolumeny energii i okres wsparcia,
 • Obowiązki wynikające z „wygrania” aukcji,
 • Mechanizmy redukujące nadpodaż zielonych certyfikatów,
 • Nowe zasady rozliczania obowiązku,
 • Rola w systemie operatora rozliczeń energii odnawialnej „OREO”,
 • Rola w systemie Zarządcy Rozliczeń S.A.,
 • Płatnik Ustawy OZE,
 • Zadania Operatora Systemu Aukcji „OSP”,
 • Stawka opłaty OZE, nowe zasady kalkulacji.  

Seminarium poprowadzą:

 1. Piotr Orzech – Niezależny ekspert, Specjalista ds. prawnych w Departamencie Przedsiębiorstw Energetycznych w Urzędzie Regulacji Energetyki,
 2. Adam Jodłowski – Senior Managing Associate w Deloitte Legal,
 3. Jakub Kasnowski – Senior Associate w Deloitte Legal,
 4. Wojciech Nawrocki – Członek Zarządu w firmie Metropolis Doradztwo Gospodarcze.

Cena za udział w szkoleniu wynosi: 790 zł netto *firmy zrzeszone w stowarzyszeniach i klastrach energetycznych otrzymują 10% zniżki.

Viessmann Sp. z o.o. został oficjalnym partnerem technologicznym seminarium: „Nowelizacja Ustawy OZE”.

Więcej informacji na stronie: http://oze.city-brand.pl/wydarzenia/seminarium-nowelizacja-ustawy-oze/

Kontakt do organizatora:

Katarzyna Sójka
Project Manager
„City-Brand.pl” Energia Odnawialna
732-660-310
katarzyna.sojka@city-brand.pl
www.oze.city-brand.pl