Seminarium: Reglamentacja i wsparcie odnawialnych źródeł energii

25 kwietnia, 2016 godz. 19:18
PURE_300x100

Szczegóły wydarzenia


Zespół powermeetnigs.eu ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w seminarium: Reglamentacja i wsparcie odnawialnych źródeł energii – rola Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zakres uprawnień kontrolnych, rodzaje postępowań, istota systemu wsparcia, które odbędzie się 2 czerwca 2016 w Warszawie.

Głównym celem seminarium jest przybliżenie Państwu zadań i kompetencji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – organu regulacyjnego odpowiedzialnego za system wsparcia odnawialnych źródeł energii oraz kontrolę działalności gospodarczej w tym obszarze, przy jednoczesnym precyzyjnym wskazaniu uprawnień i obowiązków wytwórców jako stron postępowań administracyjnych oraz przysługujących im środków odwoławczych od zapadających w tych postępowaniach rozstrzygnięć.

W trakcie spotkania omówione zostaną zagadnienia takie jak:

• Postępowanie przed Prezesem URE – zakres ustawowych kompetencji organu w obszarze reglamentacji oraz wsparcia odnawialnych źródeł energii
• Reglamentacja rynku – status wytwórcy energii elektrycznej
• zakres regulacji, główne uprawnienia, podstawowe obowiązki oraz terminy ich realizacji, przepisy przejściowe ustawy o odnawialnych źródłach energii
• Postępowania szczególne
• Rodzaje postępowań kontrolnych
• Postępowania w sprawie wydawania zaświadczeń – świadectwa i gwarancje pochodzenia
• Postępowania karne, w szczególności
• charakter i przebieg postępowań, rozkład ciężaru dowodu, rodzaje możliwych sankcji, przesłanki odstąpienia od wymierzenia kary, egzekucja należności finansowych, wstrzymanie wykonania decyzji
• Aktualne poglądy judykatury w sprawach dotyczących kar pieniężnych wymierzanych przez Prezesa URE

Zapraszamy serdecznie do udziału w seminarium wszystkich, którzy pragną zdobyć kompleksową wiedzę na temat regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem odnawialnych źródeł energii, zasad wejścia na rynek, obowiązków wytwórców energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, procedur kontrolnych, potencjalnych sankcji karnych oraz środków odwoławczych.

W trakcie poszczególnych paneli seminarium przewidziana jest dyskusja wzbogacona o analizę ciekawych przykładów z praktyki oraz aktualne orzecznictwo sądowe. Prowadzący chętnie również odpowiedzą na wszelkie Państwa pytania i wątpliwości.

Seminarium poprowadzą Katarzyna Szwed – Lipińska, Radca Prawny oraz Łukasz Szatkowski, Radca Prawny, Kancelaria Prawna Weil

Więcej informacji o wydarzeniu znajdą Państwo na www.powermeetings.eu

Kontakt z organizatorem:

Jolanta Szczepaniak
Project Manager
powermeetings.eu

tel.: +48 22 740 67 80
e-mail: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu
www.powermeetings.eu