V edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE Gdańsk 2017

5 kwietnia, 2017 godz. 12:00
OSE2 Ogólnopolski Szczyt Energetyczny 2016, fot. OSE

Szczegóły wydarzenia


ENERGETYKA DLA GOSPODARKI – GOSPODARKA DLA ENERGETYKI. Pod takim hasłem odbędzie się tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE Gdańsk 2017. 

Intencją organizatorów OSE Gdańsk 2017 jest ponowne zebranie przedstawicieli kluczowych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze kraju, polityków, ekonomistów oraz przedstawicieli świata biznesu i nauki celem przeprowadzenia dyskusji ukierunkowanej na zabezpieczenie polskiej gospodarki, a w szczególności strategicznych sektorów pod kątem ryzyk wynikających z sytuacji międzynarodowej oraz polityki UE. Rozwój i innowacyjność jako niekwestionowane elementy budowy przewagi konkurencyjnej na przykładzie przemysłu energetycznego, chemicznego i infrastruktury nadal będą towarzyszyć przewidzianym debatom w celu wyłonienia laureata nagrody Fale Innowacji. Na zakończenie pierwszego dnia obrad tradycyjnie odbędzie się uroczysta Gala podczas której już po raz piąty zostaną wręczone Statuetki „Bursztyn Polskiej Energetyki 2017”.

Wśród prelegentów tegorocznej edycji OSE znajdują się m.in.:

  • Prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek, Sekretarz Stanu – Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, Ministerstwo Środowiska
  • Piotr Naimski, Sekretarz Stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
  • Maciej Bando, Prezes Zarządu Urzędu Regulacji Energetyki
  • Henryk Baranowski, Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
  • Filip Grzegorczyk, Prezes Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
  • Piotr Woźniak, Prezes Zarządu PGNiG S.A.

Podczas najbliższej edycji Szczytu wśród poruszanych zagadnień uczestnicy odniosą się do reorganizacji polskiego rynku energii jako konsekwencji polityki surowcowej Państwa. Rewitalizacja narodowego potencjału gospodarczego jest priorytetem polityki Rządu oraz poszczególnych resortów, a tym samym tematem zapewniającym niezwykle ciekawą i inspirującą dyskusję. Uniezależnienie gospodarcze i energetyczne, pewność zaopatrzenia w surowce, stabilność relacji międzynarodowych to tematy przewodnie, które zostaną poruszone w poszczególnych panelach.

W tym roku po raz drugi w ramach Szczytu odbędzie się „Laboratorium innowacyjnośći” w którym zaproszeni goście: przedstawiciele biznesu, nauki i eksperci przedstawią krótkie prezentacje na temat innowacyjnych rozwiązań w przemyśle.

Więcej informacji dostępnych na stronie: http://osegdansk.pl/