VIII Forum Energetyczne (2013)

28 października, 2013 godz. 12:32

Szczegóły wydarzenia

 • Początek: 16 / 12 / 2013

Europa znalazła się w sytuacji „paradoksu energetycznego”. Spowolnienie gospodarcze, wzrost efektywności energetycznej i udziału w bilansie energetycznym biopaliw spowodowały, że unijny system wymaga reform. Obecne założenia tzw. mapy drogowej stoją często w sprzeczności z zasadami konkurencyjności rynkowej. Czy bieżąca debata dotycząca celów unijnej polityki klimatycznej i energetycznej do roku 2030 przyniesie oczekiwany kompromis w sprawie ochrony klimatu i rozwiązania uwzględniające energetyczne i ekonomiczne zróżnicowanie państw członkowskich oraz wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego? Jak przyśpieszyć integrację infrastruktury energetycznej? Gdzie jest przestrzeń na współpracę krajów regionu Europy Środkowej? I wreszcie, w co w tak niepewnych realiach inwestować, aby nie tracić? Te i szereg innych pytań padnie w czasie obrad tegorocznego Forum Energetycznego w Sopocie.

Forum Energetyczne w Sopocie to największa konferencja poświęcona problemom energii w Polsce i Europie Środkowej. W konferencji uczestniczy około 400 gości i dziennikarzy z kilkudziesięciu redakcji. Warto podkreślić znaczący udział przedstawicieli firm i instytucji zagranicznych sektora energetycznego, co czyni Forum Energetyczne unikalnym pod tym względem i jednocześnie jednym z najważniejszych tego typu spotkań w naszym rejonie. Podczas Forum Energetycznego padają ważne deklaracje dotyczące rozwoju sektora energetycznego, powstają nowe inicjatywy inwestycyjne i nawiązywane są nowe kontakty biznesowe.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

 • 3 dni debat i spotkań reprezentantów biznesu, ekonomistów oraz przedstawicieli rządów i parlamentów z Polski i zagranicy
 • SESJA INAUGURACYJNA
 • 3 ŚCIEŻKI TEMATYCZNE:
  • I. Wydobycie/transport/przerób węglowodorów
  • II. Produkcja/dystrybucja energii elektrycznej
  • III. OZE/Polityka klimatyczna/ Ekologia i ochrona Środowiska
 • Na każdej ścieżce raporty, prezentacje, wykłady, warsztaty, panele dyskusyjne

Planowany przebieg:

Dzień 1:

 • Przyjazd gości
 • Prezentacja raportu
 • Panel dyskusyjny

Dzień 2:

 • Sesja plenarna
 • Bloki tematyczne (panele, wykłady, prezentacje)

Dzień 3:

 • Bloki tematyczne (panele, wykłady, prezentacje)
 • Wyjazd gości

RAMOWY PROGRAM:

I. Wydobycie/transport/przerób węglowodorówSesja plenarna: Unijna polityka energetyczna: w poszukiwaniu kompromisu

 1. Europejskie, regionalne i geopolityczne konsekwencje uwolnienia rynku gazu. (Dyskusja)
 2. Eksport gazu, wyzwania nowoczesnego rynku paliw. (Raport)
 3. Logistyka paliw płynnych. (Prezentacja)
 4. Co dalej z gazem łupkowym – europejska szansa czy złudzenie?(Dyskusja)
 5. Alternatywy dla gazu łupkowego – wzrost kosztów a rozwój nowych technologii. (Prezentacja)
 6. Wybór systemu energetycznego Ukrainy: UE czy Rosja? (Dyskusja)
 7. Problemy i perspektywy sektora energetycznego Ukrainy (Raport)
 8. Integracja ukraińskiego sektora energetycznego z europejskim: szanse i zagrożenia (Prezentacja)
 9. Europejskie rynki surowców energetycznych – kierunki rozwoju (Dyskusja)
 10. Mapa Energetyczna UE 2050 (Raport)

II. Produkcja/dystrybucja energii elektrycznej

 1. Inwestycje w infrastrukturę a budowa jednolitego rynku energii w Europie (Dyskusja)
 2. Most energetyczny Polska- Litwa (Prezentacja)
 3. Niemiecka polityka dywersyfikacji dostaw energii elektrycznej (Wykład)
 4. Energiewende – Czy nowa strategia energetyczna Niemiec może być drogowskazem dla Europy? (Dyskusja)
 5. Finansowanie wielkich projektów inwestycyjnych w sektorze energetycznym (Prezentacje)
 6. Rynek energii w Polsce – raport z konkurencyjności (Wykład)
 7. Smart grid i inne innowacyjne rozwiązania w energetyce. (Prezentacje)
 8. Innowacje i ekologia w budownictwie niskoenergetycznym. (Dyskusja)
 9. Państwo jako inwestor (Dyskusja)
 10. Konsolidacja sektora energetycznego a efektywność wytwarzania. W poszukiwaniu optymalnego modelu zarządzania. (Dyskusja)
 11. Inwestycje w ciepłownictwie – szanse i bariery w realizacji (Dyskusja)
 12. Potencjał, wyzwania i przyszłość ciepłownictwa systemowego w Polsce (Prezentacja)
 13. Energia jądrowa a bezpieczeństwo energetyczne. Perspektywy rozwoju i zagrożenia (Dyskusja)
 14. Energetyka jądrowa w Europie Środkowo–Wschodniej. Biznes czy polityka? (Prezentacja)

III. OZE/Polityka klimatyczna/Ekologia i ochrona środowiska

 1. Nowe prawo energetyczne w Polsce a rozwój OZE (Wykład)
 2. Energia Odnawialna: Nowa Linia Podziału Europy? (Prezentacja)
 3. Finansowanie OZE. Czy dla sektora bankowego to opłacalna inwestycja? (Dyskusja)
 4. Smart Cities: koszty przyszłych korzyści (Prezentacje i dyskusja)
 5. Innowacje w sektorze energii odnawialnych- europejska strategia jutra? (Prezentacja i dyskusja)
 6. Integracja OZE z krajowym systemem energetycznym. (Dyskusja)
 7. Odnawialne źródła energii – perspektywy rozwoju (Prezentacje)
 8. Farmy wiatrowe w Europie Środkowo-Wschodniej – opłacalny biznes czy kompromis? (Prezentacja)
 9. Krajowa Polityka Energetyczna wobec celów unijnej polityki klimatycznej (Dyskusja)
 10. Rozwój energetyki solarnej w krajach Unii Europejskiej. (Prezentacja)
 11. Gospodarka UE – emisyjna czy konkurencyjna? (Dyskusja)
 12. Rozwój morskiej energetyki wiatrowej – konsekwencje dla regionów nadmorskich i energetyki w Polsce (Prezentacja)

Więcej informacji na stronie organizatora