VIII Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego | Rynek gazu w nowych realiach

27 maja, 2022 godz. 10:24
baner_kg_2022_v2.2.1_1140x436

Szczegóły wydarzenia

  • Początek: 27 / 06 / 2022

W dniach 27-29 czerwca 2022 roku odbędzie się kolejna edycja Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego, podczas którego co dwa lata spotykają się kluczowe dla branży postacie, aby omówić najważniejsze zagadnienia wpływające na rozwój polskiego gazownictwa.

W spotkaniach i dyskusjach wezmą udział przedstawiciele administracji rządowej, nauki i biznesu z Polski, a także zagraniczni goście. Tegoroczna edycja kongresu ukierunkuje dyskusję na dynamicznie zmieniające się wyzwania stojące przed sektorem gazownictwa.

Kongres zakończy się przyjęciem uchwały, zawierającej najważniejsze dla branży gazowniczej postulaty, która zostanie rozpowszechniona w sektorze oraz przekazana administracji rządowej, celem ich wspólnej realizacji.

Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego w liczbach:

W Kongresach uczestniczyło 4500 gości oraz 630 Panelistów w 48 Sesjach programowych i 126 panelach
dyskusyjnych. Zaprezentowano 144 referaty. Przyjęto 7 Uchwał Kongresowych zawierających 96 postulatów.