WEBCAST: Działalność infrastruktury krytycznej a koronawirus

8 kwietnia, 2020 godz. 12:41
Webcast: Działalność Infrastruktury krytycznej a koronawirus

Szczegóły wydarzenia


W związku z dynamiczną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce i Europie pracodawcy muszą zmierzyć się z kolejnym wyzwaniem i dostosować działalność swoich przedsiębiorstw do nowych norm prawnych. Zapraszamy na szkolenie online, 16 kwietnia 2020, o godzinie 10:00-13:00, „Działalność infrastruktury krytycznej a koronawirus”. Szkolenie zostanie w całości poprowadzone przez Monikę Bogdał, Radcę prawnego w Kancelarii Piszcz i Wspólnicy. Patronem medialnym webcastu jest BiznesAlert.pl.

Webcast: Działalność Infrastruktury krytycznej a koronawirus

Podczas webcastu na żywo ekspertka w praktyce przybliży obowiązki oraz najlepsze praktyki do zastosowania przez Pracodawców w obecnej sytuacji.

Uczestnicy Webcastu będą mogli posłuchać m.in. o tym:

 • Jak zmienia się organizacja pracy w związku ze stanem epidemii i aktualnie obowiązującymi ograniczeniami w związku z COVID-19
 • Jaki wpływ na outsourcing określonych usług związanych z funkcjonowaniem infrastruktury będzie miała „tarcza antykryzysowa”
 • Jakie nowe uprawnienia otrzymał Rząd w związku ze stanem epidemii w odniesieniu do infrastruktury krytycznej oraz dysponowanie majątkiem przedsiębiorstw
 • Czy operatorzy usług kluczowych mogą przełożyć realizację audytu bezpieczeństwa po 12 miesiącach
  i jak go wykonać
 • Czy można mierzyć temperaturę osobom wchodzącym na teren przedsiębiorstwa?

Wśród najważniejszych zagadnień szkolenia:

Zmiany w organizacji pracy:

 • Praca zdalna – organizacja i wymogi dla spółek infrastrukturalnych;
 • Zmiany systemu pracy w wśród podmiotów zapewniających funkcjonowanie systemów i obiektów infrastruktury krytycznej oraz ich dostawców i podwykonawców (nadgodziny, anulowanie urlopów, procedury bezpieczeństwa i ciągłości działania);
 • Obowiązki dotyczące kontroli ruchu osobowego.

Nowe uprawnienia GIS oraz Rządu oraz zasady współpracy z nimi:

 • Możliwość wydawania przedsiębiorcom poleceń w związku z przeciwdziałaniem COVID-19;
 • Przymusowa hospitalizacja, kwarantanna;
 • Możliwość wyznaczania obszarów zagrożonych.

Zmiany dot. certyfikacji urządzeń/kwalifikacji osób:

 • Zwolnienia z obowiązku wykonania badań okresowych pracowników i aktualizacji zaświadczeń
  o zdolności do pracy;
 • Zmiany w zakresie badań technicznych urządzeń podlegających pod dozór techniczny.

Regulacje szczególne dla infrastruktury krytycznej:

 • Obowiązki operatorów infrastruktury krytycznej, w tym w szczególności będących operatorami usług kluczowych;
 • Zmiany w ustawach szczególnych sektora energii, paliw i przemysłu chemicznego;
 • Zmiany w ustawie o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców – paliwa, energia.

Do uczestnictwa zapraszamy przedstawicieli sektorów:

 • zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa,
 • łączności,
 • sieci teleinformatycznych,
 • finansowego,
 • zaopatrzenia w żywność,
 • zaopatrzenia w wodę,
 • ochrony zdrowia,
 • transportowego,
 • zapewniającego ciągłość działania administracji publicznej,
 • produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych.

 

Opis webcastu znajdą Państwo pod linkiem: CBE Polska

 

Manager projektu:  Barbara Fiszer, e-mail: barbara.fiszer@cbepolska.pl

Zapraszamy również do kontaktu z biurem:  (22) 82 77 123, biuro@cbepolska.pl