XI Konferencja ” Informatyka i Telekomunikacja na kolei”

11 grudnia, 2013 godz. 16:49

Szczegóły wydarzenia

  • Początek: 04 / 03 / 2014

W imieniu Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
serdecznie zapraszamy  na organizowaną przez  nas

XI  Konferencję „TELEKOMUNIKACJA i INFORMATYKA NA KOLEI”

która odbędzie się w dniach 4 – 6  marca 2014 roku w
Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym „STOK”  w  Wiśle.

Od 10 lat w zakresie konferencji współpracujemy z  PKP Informatyka Sp. z o.o. oraz
TK Telekom Sp. z o.o., które angażują się w to przedsięwzięcie merytorycznie.

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy Ministerstwo Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Polską Akademię Nauk, Urząd Transportu Kolejowego, Urząd Komunikacji Elektronicznej, PKP Polskie Linie Kolejowe SA,  oraz pozostałe spółki grupy PKP.   Szczególną grupę uczestników konferencji stanowić będą krajowi przewoźnicy pasażerscy i towarowi oraz przedsiębiorcy.

Podczas konferencji poruszone zostaną tematy dotyczące zagadnień z zakresu asset management – efektywnego zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (systemy magazynowe, wspierające utrzymanie taboru i działania logistyczne), systemów sprzedaży i jej wsparcia (m.in. smart card, integracja kanałów sprzedaży, wspólny bilet a wspólny nośnik)  oraz zarządzania procesami transportowymi ( zintegrowane zarządzanie przesyłkami towarowymi i zintegrowane systemy informacji pasażerskiej).

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w biurze Izby  u p. Zbigniewa Wiśniewskiego
pod   nr telefonu 52 324 93 84  lub 508 500 995.