XVI Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL

27 października, 2015 godz. 9:43
Power Pol

Szczegóły wydarzenia


W imieniu Europejskiego Centrum Biznesu oraz PwC Polska pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w XVI edycji Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL który odbędzie się w dniach 27-28 stycznia 2016 r. w Hotelu Król Kazimierz w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Temat przewodni tegorocznego Kongresu brzmi: „Rok 2016: Perspektywy rozwoju polskiej energetyki”.

Przełom 2015 / 2016 jest dla polskich wytwórców i dostawców energii czasem intensywnych zmian związanych zarówno z sytuacją polityczną, optymalizacją procesów wytwarzania, zapewnieniem bezpieczeństwa operacyjnego spółek strategicznych, przygotowaniem nowych inwestycji jak i nowymi celami rządowej polityki energetycznej. Przyjęta panelowa formuła Kongresu połączona z indywidualnymi wystąpieniami przedstawicieli największych w kraju przedsiębiorstw energetycznych stwarza szansę na wszechstronne przeanalizowanie strategii polskich spółek energetycznych oraz zmian zachodzących na rynku.

W tym gronie chcemy poruszyć kwestie konsolidacji sektora elektroenergetycznego z górnictwem, perspektyw dla rozwoju Kogeneracji, zmian w mixie energetycznym, zmianach w podejściu do Klienta jako aktywnego prosumenta, a także coraz silniejszego wpływu legislacji unijnej i sytuacji międzynarodowej na bezpieczeństwo energetyczne zarówno dużych aglomeracji miejskich, jak i małych gmin.
Tradycyjnie do udziału w panelach zapraszamy przedstawicieli polskich i europejskich spółek energetycznych, ponieważ chcemy aby w ramach paneli porównać nasze krajowe doświadczenia z europejskimi.

W charakterze ekspertów zapraszamy przedstawicieli najważniejszych organizacji branżowych, które pozwolą obok codziennej praktyki pokazać także przemyślenia z innej perspektywy. Podczas Kongresu dla wszystkich uczestników oprócz interesujących spotkań merytorycznych zostanie przygotowanych wiele atrakcji i niespodzianek. Szczegółowe informacje będą sukcesywnie przedstawiane na stronach internetowych Europejskiego Centrum Biznesu www.powerpol.pl oraz na stronach patronów medialnych kongresu.