XVII Konferencja Naukowa Drogi Kolejowe 2013

22 sierpnia, 2013 godz. 12:32

Tytuł konferencji:XVII Konferencja Naukowa Drogi Kolejowe 2013
Rodzaj konferencji:Naukowa
Dziedzina:Nauki techniczne; Nauki techniczne

Nazwa organizatora:Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej – Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej
Termin konferencji:2013-10-23 do 2013-10-25
Miejscowość:Krynica-Zdrój
Dane kontaktowe:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Katedra Infrastruktury Transportu Szynowego i Lotniczego
31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
tel. 12 628-23-58
e-mail: zdk@pk.edu.pl
Informacje ogólne:Dyskusja nad kluczowymi problemami budowy, modernizacji i eksploatacji dróg kolejowych w Polsce