XXII Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju

29 lipca, 2013 godz. 8:53
FE logotypy 02,2012

Szczegóły wydarzenia

  • Początek: 03 / 09 / 2013

Już na początku września odbędzie się po raz XXII  Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju. Organizowana od ponad 20 lat konferencja jest najważniejszym spotkaniem liderów świata politycznego i gospodarczego w Europie Środkowo-Wschodniej. Motto tegorocznego Forum „Perspektywy nowego ładu” nawiązuje do fundamentalnych przemian politycznych, gospodarczych i społecznych jakie przyniósł kryzys ekonomiczny. Tak też jest zatytułowana otwierająca sesja plenarna, w której udział zapowiedzieli liderzy państw Europy Środkowej.

Akredytacji na krynickie Forum można dokonać wypełniając formularz: http://www.forum-ekonomiczne.pl/rejestracjaForum/form/akredytacja?_lang=pl

O nowoczesnym patriotyzmie gospodarczym

Rozwój globalizacji i nowych technologii powodują, że coraz więcej firm decyduje się na rozszerzanie swojej działalności poza granice kraju. Jednakże by osiągnąć sukces na rynku międzynarodowym, firmy muszą być bardziej konkurencyjne i innowacyjne, co stanowi wyzwanie zarówno dla nich samych, jak i dla rządów. Dziś nie zarabia się już na sprzedawaniu nieprzetworzonych produktów, a na patentach i przemyśle opartym na wiedzy i wysokich technologiach. Jak zatem  podnosić innowacyjność przedsiębiorstw? W jaki sposób władze powinny wspierać lokalnych przedsiębiorców? Każdemu rządowi powinno bowiem zależeć, aby firmy krajowe podbijały inne rynki. Jak to robić? Na te pytania odpowiedzi będą szukać odpowiedzi uczestnicy panelu  Jak wspierać konkurencyjność krajowego biznesu?: Anne Bucher, Dyrektor ds. Reform Strukturalnych i Konkurencyjności w Komisji Europejskiej, Ryszard Florek, Prezes Zarządu, FAKRO, Polska; Petr Očko, Dyrektor Generalny w CzechInvest; Manuel Sebastião, Przewodniczący Portugalskiego Urzędu ds. Konkurencji.

Czy model bankowości uniwersalnej trzeba zmodyfikować?

Bankowość uniwersalna jest dominującym modelem bankowości w Europie. Banki uniwersalne stworzyły podwaliny finansowe wzrostu w ciągu ostatnich dekad i okazały się także odporne na różnorodne kryzysy ogarniające Europę. Mimo swojej odporności, model bankowości uniwersalnej znalazł się ostatnio pod silną presją regulacyjną. Czy w Europie „nowego ładu” taki model jest do utrzymania?  W panelu dyskusyjnym poświęconym tym zagadnieniom  udział zapowiedzieli m.in. Krzysztof Kalicki, Prezes Zarządu, Deutsche Bank Polska S.A., Polska; Adam Farkas, Dyrektor Wykonawczy w Europejskim Rada Nadzoru Bankowego; Paolo Garonna, Sekretarz Generalny w Federacji Banków, Firm Ubezpieczeniowych i Finansów FeBAF, Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes, Związek Banków Polskich; Peter Tils, Deutsche Bank AG, Niemcy Podczas debaty zostanie przedstawiona także analiza przygotowaną przez Deutsche Bank na temat modelu bankowości uniwersalnej, obejmującą zarówno zalety obecnego modelu, jak i potencjalne ryzyka oraz zmiany regulacyjne.  Partnerem debaty jest Deutsche Bank.

CSR  – PR czy realne działania?

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu to zauważalny trend wśród przedsiębiorców próbujący łączyć działalność zarobkową firm z ich aktywną polityką prospołeczną i proekologiczną. Wzrost zainteresowania CSR wynika m.in.: z koncepcji zrównoważonego rozwoju, wskazującej na potrzebę uwzględnienia w działalności gospodarczej, oprócz wymiaru ekonomicznego, również czynników społecznych i środowiskowych; rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, domagającego się zwiększenia znaczenia  właściwych stosunków pracy, dbania o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników; samoregulacji biznesu w kierunku zwiększania przejrzystości działalności gospodarczej i jej skutków, w tym ograniczenia korupcji i nieetycznych zachowań; postępującego procesu globalizacji, który spowodował, iż przedsiębiorstwa stały się ważnym aktorem międzynarodowych stosunków gospodarczych. Goście debaty CSR – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – dobry PR czy realne działania? wśród których będą: Żanna Balabaniuk, Dyrektor generalna, R&C Kyiv Group; Mikkel Skott Olsen, Dyrektor ds. Społecznego Zaangażowania Firmy i PR, Velux, Dania; Jan-Eric Sundgren, Wiecprezes, Volvo Group; Marina Donati, Dyrektor ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, Assicurazioni Generali omówią znaczenie CSR w działalności wybranych firm, nowe kierunki rozwoju, a także ocenią czy CSR to już trwały aspekt polityki firm czy może tylko aktualnie modna idea.

Lojalność klientów sposobem na kryzys?

Pozyskanie nowych klientów jest o wiele trudniejsze niż utrzymanie dotychczasowych – dlatego w dobie kryzysu strategicznym wyzwaniem jest zabieganie o lojalność. Ponadto lojalni klienci mają większą skłonność do promowania produktów i usług firmy niż klienci jednorazowi.  Dzięki  wysokiej jakości obsługi klienta niej możemy powiększać grupę lojalnych odbiorców i tym samym dokładniej planować swój biznes.  Oprócz  dobrej ceny  dla  klientów liczy się głównie bezpieczeństwo czyli  poczucie  pewności, że zakupiony towar zostanie dostarczony w terminie. Stąd tak ważne jest dobre planowanie produkcji oraz sprawna logistyka. O tych problemach będą dyskutować w Krynicy prezesi największych firm w wielu sektorach:  Jacek Poświata, Dyrektor Zarzadzający, Bain & Company Poland Sp. z o.o., Polska; Mirosław Bieliński, Prezes Zarządu, Grupa ENERGA, Polska; Dave Michels, Partner, Bain & Company, Szwajcaria; Sebastian Mikosz, Prezes Zarządu, Polskie Linie Lotnicze LOT, Polska; Cezary Stypułkowski, Prezes Zarządu, BRE Bank SA, Polska.

Głównym partnerem Forum Ekonomicznego jest Województwo Małopolskie.