Ewa Palarczyk została prezesem Tauron Ekoenergia

6 czerwca 2019, 09:00 Alert

TAURON w związku z ogłoszeniem aktualizacji kierunków strategicznych podjął decyzję o wzmocnieniu zarządu spółki kluczowej w zakresie OZE.

Źródło: Tauron

Rada nadzorcza TAURON Ekoenergia dokonała w środę, 5 czerwca zmian w składzie zarządu spółki. Stanowisko prezesa zarządu objęła Ewa Palarczyk.

Ewa Palarczyk – z wykształcenia ekonomista, absolwent studiów podyplomowych oraz wielu certyfikowanych kursów dotyczących zarządzania projektami.

Posiada doświadczenie w budowaniu i wdrażaniu strategii korporacyjnej oraz definiowaniu standardów zarządzania projektami, programami i portfelami.

W TAURONIE od 10 lat, od 2016 roku obejmuje stanowisko dyrektora wykonawczego ds. projektów inwestycyjnych, koordynując portfel inwestycyjny o wartości około 18 mld zł. Odpowiedzialna za przygotowanie, nadzór i wsparcie strategicznych projektów inwestycyjnych w całym łańcuchu wartości: od wydobycia surowców przez wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła po dystrybucję.

Jest twórcą pierwszej Strategii Inwestycyjnej Grupy TAURON. Osobiście zaangażowana w najważniejsze projekty Grupy: budowę bloku o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno oraz budowę bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola.

Jednocześnie na stanowisko wiceprezesa spółki powołano Rolanda Makiełę, pełniącego dotychczas w spółce stanowisko dyrektora wykonawczego ds. controllingu.

Zarząd TAURON Ekoenergia sp. z o.o. będzie pracował w składzie:

Ewa Palarczyk – prezes zarządu

Roland Makieła – wiceprezes zarządu

Przemysław Mandelt – wiceprezes zarządu

Jednocześnie z pełnienia funkcji prezesa zarządu został odwołany Roman Gabrowski.

Tauron