Wiertnicy i urzędnicy rozmawiają o bezpieczeństwie wydobycia Exalo Drilling

23 października 2017, 06:45 Alert

W piątek, 20 października br., w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie odbyło się spotkanie kierownictwa i pracowników inspekcyjno-technicznych Urzędu z osobami kierownictwa, służby BHP i SIP zakładu wykonującego roboty geologiczne i górnicze Exalo Drilling S.A.

fot. Exalo

Podczas obrad omówiono m.in. praktyczne aspekty stosowania przepisów, w szczególności dotyczących robót strzałowych, ratownictwa górniczego oraz w odniesieniu do prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych w ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne i górnicze, przyczyny i okoliczności wypadków przy pracy zaistniałych w tego rodzaju zakładach, zagrożenia elektryczne występujące w zakładach górniczych, zagadnienia dotyczące przygotowania i realizacji robót budowlanych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż węglowodorów oraz robotami górniczymi.

Przedstawiono również spostrzeżenia z dotychczasowej działalności kontrolnej OUG w Krośnie, w szczególności stwierdzane nieprawidłowości podczas kontroli robót geologicznych i górniczych.

Wyższy Urząd Górniczy