Za nami kolejna edycja EXPO-GAS 2019

9 maja 2019, 14:00 Alert
Targi Expo Gas 2019 fot. Izba Gospodarcza Gazownictwa
Targi Expo Gas 2019 fot. Izba Gospodarcza Gazownictwa

Jubileuszowa X edycja targów EXPO-GAS  odbyła się 24 i 25 kwietnia 2019 roku na terenach wystawowych Targów Kielce. Wydarzenie było organizowane pod patronatem BiznesAlert.pl.

Dr Andrzej Mochoń, Prezes Targów Kielce, otwierając Targi zwrócił uwagę, iż jest to druga, duża impreza obejmująca tematykę gazu. Pierwszą był lutowy Kongres Ekologii Powietrza „Antysmog”, nieprzypadkowo odbywający się w Kielcach, mieście o jednym z najwyższych poziomów zanieczyszczenia powietrza w Polsce. – Gaz jest naszą czystą przyszłością. Cieszymy się, że właśnie teraz zapadają decyzje o rozbudowie gazoportu w Świnoujściu, budowie rurociągu Baltic Pipe i łączników gazowych z sąsiadami Polski – mówił dr Mochoń. Wyliczył, że w tegorocznej edycji EXPO-GAS wzięły udział 104 firmy pochodzące z Polski i ośmiu zagranicznych krajów.

Na aspekt ekologiczny zwrócił także uwagę Marcin Różycki, Wiceprezydent Kielc, podkreślając, iż rozwój rynku gazowego, rozwój rynku LNG to prosta droga do ochrony środowiska.

Wymiar międzynarodowy tegorocznych targów podkreślił Łukasz Kroplewski, Prezes Izby Gospodarczej Gazownictwa. – Cieszy nas rosnąca obecność firm zagranicznych. To pokazuje, że Polska jest dziś atrakcyjnym rynkiem, tu warto się pojawić i być obecnym – podkreślał szef IGG. Zwrócił uwagę, że motywem przewodnim tegorocznej konferencji towarzyszącej Targom nieprzypadkowo stała się efektywność energetyczna w łańcuchu dostaw gazu. – Taniej, ekologiczniej, sprawniej. Nowe i dobrze przemyślane inwestycje, taniej dla klienta, większe bezpieczeństwo dla nas wszystkich – takie wyzwania stoją przed nami dzisiaj – mówił prezes Kroplewski.

Oficjalnego otwarcia targów dokonał Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. – Dla Prezydenta Dudy tematyka gazowa jest niezwykle ważna od początku jego prezydentury. Zobaczmy, jak wiele dziś dzieje się na naszych oczach. Świnoujście, Baltic Pipe – to nasza odpowiedź na budowę Nord Stream 2. Życząc owocnych wyników Targów podkreślił, by determinujące rozwój rynku gazowego decyzje „na górze” były jak najlepsze dla przyszłości polskiej energetyki.

Konferencja „Efektywność energetyczna w łańcuchu dostaw gazu”. zgromadziła wielu ekspertów, reprezentantów instytucji, uczelni wyższych oraz kluczowych przedstawicieli branży gazowniczej. Zaproszeni prelegenci przedstawili bardzo szerokie i aktualne spojrzenie na problematykę zwiększania efektywności w kluczowych obszarach dostaw gazu, podkreślając znaczenie efektywności energetycznej w dzisiejszym myśleniu o gospodarce. To bowiem koszty związane z pozyskaniem i jak najbardziej ekonomicznym wykorzystywaniem źródeł energii stanowią o dzisiejszym być lub nie być zarówno na poziomie gospodarki narodowej, jak i funkcjonowania firm i instytucji.

Dr inż. Sebastian Gurgacz z Krajowej Agencji Poszanowania Energii w swojej prezentacji skoncentrował się na tematyce systemowych rozwiązań efektywnościowych, w tym związanych z rządowym programem Energia Plus.

W prezentacji dotyczącej tematyki odzysku chłodu prof. Mariusz Łaciak z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przedstawił obecny stan wiedzy, istniejące rozwiązania oraz główne dylematy dotyczące odzysku chłodu w instalacjach gazyfikacji LNG. Zwrócił uwagę na istniejące ograniczenia w wykorzystaniu tego źródła energii, w tym niską opłacalność konwersji chłodu na energię elektryczną oraz mało efektywne sposoby transportu chłodu na większe odległości.

W kolejnej części konferencji swoją wiedzą i doświadczeniami praktycznymi w zakresie odzysku ciepła w stacjach przetłocznych podzielili się Prof. Maciej Chaczykowski z Politechniki Warszawskiej oraz dyrektor Krzysztof Pająk z EuroPolGaz.

Dyskusję panelową poprowadził Prof. Andrzej Osiadacz z Politechniki Warszawskiej zapraszając do udziału: Dr inż. Sebastiana Gurgacza, Prof. Mariusza Łaciaka, a także Henryka Muchę, Prezesa PGNiG Obrót Detaliczny, Grzegorza Wielgusa, dyrektora w Polskiej Spółce Gazownictwa, Prof. Waldemara Kamrata z Politechniki Gdańskiej, Dyr. Anetę Kordę-Burza z Gaz-System SA oraz Kierownika działu efektywności energetycznej PGNiG SA pana Marka Czaję.

Paneliści podzielili się doświadczeniami związanymi z działaniami podejmowanymi przez poszczególne podmioty na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej, podkreślając, że główne pole dla zwiększenia efektywności w PSG stanowią stacje redukcyjno-pomiarowe, które były konstruowane z wykorzystaniem zupełnie innych technologii niż dziś obowiązujące. Grzegorz Wielgus z PSG podkreślił, że w tym zakresie PSG pracuje również nad minimalizacją strat gazu na sieci dystrybucyjnej zwiększając kontrolę sieci gazowej z powietrza (drony), kontrolę akustyczną, kontrolę dywanową.

Pan Marek Czaja efektywność energetyczną odniósł do bazy lokalowej posiadanych przez spółkę budynków, podkreślając efekt audytów energetycznych.

Prezes Henryk Mucha z PGNiG Obrót Detaliczny zwrócił uwagę na wolno rosnący poziom świadomości odbiorców gazu w sferze troski o efektywność energetyczną. Z uczestnikami konferencji podzielił się wynikami badania ankietowego, z którego wynika, że prawie 50 proc. respondentów wyraziło zainteresowanie przeprowadzeniem u nich audytów efektywności energetycznej. To dobra prognoza na przyszłość, ale zmiany podejścia naszych klientów to proces długotrwały.

Aneta Korda-Burza z Gaz-Systemu podzieliła się informacją o prowadzonych analizach dotyczących potencjalnego odzysku ciepła w tłoczni gazu, określając najbliższe dwa lata jako czas pozyskania wyników pierwszego pilotażu. Zwróciła też uwagę na ograniczenia regulacyjne, jakie stoją przed Gaz-System, jako operatorem systemu przesyłowego, który nie ma prawa wytwarzać ani dystrybuować energii elektrycznej.

Prof. Waldemar Kamrat z Politechniki Gdańskiej podkreślił potrzebę zmiany zasad projektowania, jako elementu, który w dużym stopniu wpływa na koszty eksploatacji. – Efektywność to relacja między nakładami a uzyskanymi korzyściami. Zwrócił uwagę, na niedowymiarowane i przewymiarowane gazociągi w Polsce. Jego zdaniem, nie należy uparcie walczyć o skokowe podnoszenia efektywności o 20 czy 30 proc., lecz podnosić efektywność krok po kroku – tak jak robią to kraje bogatsze od Polski.

W drugiej części konferencji IGG pani Alina Malinowska z Biura Centrum Badań i Rozwoju Polskiej Spółki Gazownictwa przedstawiła doświadczenia związane z wykorzystaniem energii odpadowej w stacjach gazowych na bazie pilotażu prowadzonego przez PSG.

Prof. Andrzej Osiadacz z Politechniki Warszawskiej zaprezentował elementy kosztów transportu gazu, które wpływają na ich minimalizację.

W kolejnym panelu dyskusyjny, prowadzonym przez prof. Andrzeja Osiadacza przy udziale: Prof. Waldmara Kamrata, Wiceprezesa Polskiej Spółki Gazownictwa Ireneusza Krupy, Wiceprezesa UKRTRANSGAS Pawła Stańczaka, Prof. Macieja Chaczykowski oraz Dr inż. Małgorzaty Kwestarz z Politechniki Warszawskiej prowadzono dyskusję dot. minimalizacji kosztów transportu gazu.

Paweł Stańczak przedstawił aktualny stan i plany rozwojowe ukraińskiego systemu gazowniczego, na którego kondycję mają wpływ dynamiczne zmiany realiów prowadzonego biznesu.

Ireneusz Krupa przedstawił kluczowe zagadnienia dotyczące ograniczenia kosztów w PSG, głównie kosztów podgrzewania gazu w stacjach redukcyjno-pomiarowych – w oparciu o meteorologiczne prognozy temperatury powietrza. Istotny obszar optymalizacji kosztowej dotyczy także planowania nowych sieci i instalacji.

Zdaniem prof. Waldemara Kamrata, polska energetyka stoi przed zmianami przełomowymi, głównie z racji malejącej roli węgla. Z racji rosnącego wykorzystania gazu do generacji energii elektrycznej, w jego ocenie roczne zużycie gazu w Polsce może w najbliższych latach wzrosnąć nawet o 5 mld m3. Odległe plany energetyki jądrowej oraz rola OZE nie zabezpieczy potrzeb energetycznych kraju bez rozwoju polskiego gazownictwa. Działania w tym zakresie powinny być szerzej zaakcentowane w rządowym projekcie „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku”.

Drugiego dnia Targów, odbyły się również warsztaty techniczne w zakresie standaryzacji. Omówiono nowo opracowane standardy, oraz kierunki prac KST Izby Gospodarczej Gazownictwa.

Uroczysta Gala, na której wręczono wyróżnienia i medale Targów Kielce zakończyła dwudniowe Targi EXPO-GAS. Osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju polskiej energetyki wręczono również odznaczenia państwowe i resortowe. Wręczono także Odznaki Honorowe Izby Gospodarczej Gazownictwa oraz dyplomy ukończenia MBA.