Finał IX edycji Akademii Energii – “Kiedy kryzys puka do naszych drzwi”

27 października 2020, 14:34 Alert

Tegoroczna edycja Akademii Energii odbywała się pod hasłem “Kiedy kryzys puka do naszych drzwi”. 19 października uczestnicy programu zaprezentowali przed jury – przedstawicielami polskich spółek energetycznych, rozwiązania, które pomogą zapobiec kryzysowi energetycznemu w przyszłości.

– Ta Fundacja zawsze była nastawiona na młodych. Każda edycja naszego programu wychodzi naprzeciw potrzebom uczestników i co roku jest inna, również dzięki wsparciu Partnerów – mówiła Ewa Paga, Prezes Fundacji im. Lesława A. Pagi.

– Takie inicjatywy edukacyjne są szczególnie potrzebne w czasie, gdy rynek energii stoi przed licznymi wyzwaniami związanymi przede wszystkim z procesem transformacji. Nie uda się im sprostać bez ludzi, którzy ten sektor tworzą i którzy dysponują szeroką wiedzą, stale poszerzając swoje horyzonty. Dlatego Urząd Regulacji Energetyki od lat wspiera Akademię Energii.  – mówił Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

– Jesteśmy przekonani, że przyszła energetyka będzie zielona. Wymaga to jednak ogromnej transformacji całego systemu i zmiany postrzegania funkcjonowania rynku energii. Dlatego nie tylko bierzemy aktywny udział w rozwijaniu energetyki odnawialnej, ale także chcemy mieć swój wkład w edukację przyszłych kadr polskiego sektora energetycznego – mówiła Iwona Sierżęga, Członek Zarządu Polenergia S.A. – Partnera Strategicznego Akademii Energii. Zrównoważony Rozwój oraz partnerstwa na rzecz rozwoju stają się naszym firmowym DNA. Będąc członkiem międzynarodowej organizacji United Nations Global Compact deklarujemy kontynowanie w kolejnym roku partnerstwa z Fundacją Lesława A. Pagi. Uważamy, że tak cenne inicjatywy jak Akademia Energii zasługują na szczególne wsparcie.

– Bardzo cieszymy się ze współpracy i zawsze jesteśmy bardzo zaszczyceni współpracą z Fundacją Lesława A. Pagi, jako Partner Strategiczny – Wojciech Bugajski, Zastępca Dyrektora Departamentu Badań i Innowacji, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. – Nasza współpraca sięga już siedmiu lat, a od trzech edycji jesteśmy Partnerem Strategicznym. Liczę, że tegoroczna Akademia wyłoni naprawdę ciekawe i inspirujące przedsięwzięcia, które przyczynią się do rozwoju biznesu i wzrostu wartości branży energetycznej.

Podczas finału głos zabrał również Piotr Obrycki, Dyrektor Biura Badań i Rozwoju PKP Energetyka S.A. Partnera Strategicznego Akademii. Obrycki wymienił projekty PKP Energetyka, które były wymyślane i realizowane przez Alumnów poprzednich edycji Akademii Energii, m.in.: Magazyn Energii, Dynamiczna Redukcja Krążenia Podstacji Trakcyjnej (projekt za 20 mln zł), Predykcyjne Utrzymanie Sieci PKP Energetyka (projekt za 8 mln zł), Projekt Dress to Market realizowany razem z Enea (4 mln euro). – Te projekty świadczą o tym, że ci młodzi ludzie mają naprawdę potencjał. Akademia Energii, to coś, co nam pracodawcom daje certyfikat jakości. Wiemy, że po Akademii Energii, to nie uczestnicy szukają pracy, tylko my szukamy właśnie takich osób – podkreślił Obrycki.

Motywem przewodnim IX edycji Akademii Energii był kryzys energetyczny, a zadaniem uczestników programu było zaprojektowanie rozwiązań, które pomogą mu zapobiegać w jednym z czterech obszarów: transformacji energetycznej, efektywności energetycznej, stabilnego i elastycznego rynku energii oraz zrównoważonego rozwoju i stylu życia. Największą liczbę głosów jury otrzymała grupa prezentująca rozwiązania dotyczące obszaru zrównoważonego rozwoju i stylu życia.

Decyzję o zwycięskiej prezentacji podjęło jury w składzie: Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Wojciech Bugajski – Zastępca Dyrektora Departamentu Badań i Innowacji, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Maciej Grzesiewski – Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Biznesu, Polenergia S.A., Krzysztof Hajdrowski – Kierownik Biura Innowacji i Nowych Technologii ENEA S.A., Grzegorz Jóźwiak, Dyrektor Biura Wdrażania Paliw Alternatywnych PKN Orlen S.A., Andrzej Kalinowski – Prezes Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A., Joanna Maćkowiak-Pandera – Prezeska Forum Energii, Bartosz Majewski – Członek Zarządu ds. Operacyjnych, Edison Energia Sp. z o.o., Grzegorz Muszyński – Dyrektor Biura Rynku Rolnego Towarowa Giełda Energii S.A., Piotr Obrycki – Dyrektor Biura Badań i Rozwoju PKP Energetyka S.A., Natalia Rompska-Żuk – Alumnka VII edycji Akademii Energii, Współautorka programu IX edycji Akademii Energii.

Tegoroczna IX edycja Akademii Energii odbywała się zdalnie przez 4 weekendy,  podczas których 35 uczestników – studentów i absolwentów kierunków związanych z rynkiem energii, brało udział w zajęciach z przedstawicielami firm partnerskich. Nad częścią merytoryczną programu czuwały Alumnki Akademii Energii Monika Wolny i Natalia Rompska-Żuk.

Patronat Honorowy nad IX edycją Akademii Energii objęło Ministerstwo Klimatu (aktualnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska) oraz Urząd Regulacji Energetyki.

Partnerzy Strategiczni: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Grupa Kapitałowa PKP Energetyka S.A., Polenergia S.A., Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o., Polenergia Obrót S.A.

Partnerzy: The Boston Consulting Group Sp. z o.o., Edison Energia sp. z o.o., Ellipsis Energy Sp. z o.o., ENEA S.A., Energia Polska, Forum Energii, innogy Polska S.A., Izba Rozliczeniowa Gield Towarowych S.A., Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., PKN ORLEN S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Sweco Consulting sp. z o. o., Towarowa Giełda Energii S.A.

Partnerzy Wspierający: Hop.City (JedenŚlad Sp. z o.o.), Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności.