Firmy i eksperci wskazuja bariery dla elektromobilności w Polsce

21 listopada 2016, 17:15 Alert
samochód elektryczny

Na przełomie października i listopada br. pracownicy Ministerstwa Energii – w ramach wysłuchań publicznych – spotykali się z zainteresowanymi tematem barier rozwoju elektromobilności. Każdy uczestnik mógł przedstawić swoje spostrzeżenia. Wnioski z rozmów zostaną wzięte pod uwagę przy przygotowaniu ustawy o elektromobilności.

W wysłuchaniach – 28 października oraz 7 i 10 listopada 2016 r. – udział wzięło blisko 30 instytucji, firm i przedsiębiorców. Spotkania zorganizowano ze względu na duże zainteresowanie pracami nad ustawą o elektromobilności. Każdy zarejestrowany uczestnik miał 20 minut na prezentację postulatów o których potem mógł podyskutować z ekspertami z ME.

Jakie są bariery w rozwoju elektromobilności

Wśród największych barier rozwoju elektromobilności uczestnicy spotkań wymieniali te już zidentyfikowane w ramach Planu Rozwoju Elektromobilności, tj.

  • wymóg uzyskania pozwolenia na budowę stacji ładowania,
  • utrudniony dostęp do rozproszonego finansowania publicznego,
  • niską świadomość w zakresie elektromobilności,
  • stan sieci OSD, czy długi czas przyłączeń infrastruktury ładowania do sieci, wynoszący nawet kilkanaście miesięcy.

Wskazali również szereg zagadnień, które wymagają dodatkowej analizy w kontekście prac nad ustawą o elektromobilności np. potrzebę oznakowania pojazdów elektrycznych, która umożliwi ich jednoznaczną identyfikację.

Wnioski z wysłuchań publicznych

Wysłuchania publiczne pokazały, że Polska ma potencjał do zbudowania przemysłu wokół tworzącego się rynku elektromobilności. Potencjał ten dotyczy:

  • produkcji podzespołów na potrzeby pojazdów elektrycznych,
  • samych pojazdów,
  • infrastruktury ładowania,
  • rozwiązań informatycznych, służących komunikacji stacji ładowania z pojazdami.

Biorący udział w spotkaniach przedstawiciele firmy z zagranicy, podkreślali kompleksowość podejścia zaprezentowanego w ramach Planu Rozwoju Elektromobilności i oceniali, że Polska jest perspektywicznym rynkiem dla przedsiębiorstw które chcą inwestować w elektromobilność.

Szczegółowy raport z wysłuchań zostanie opublikowany na stronach ME w przyszłym tygodniu. W listopadzie zakończyły się także konsultacje Planu Rozwoju Elektromobilności. Ustawa o elektromobilności ma być gotowa do końca 2016 r.

Źródło: Ministerstwo Energii