Fotowoltaika najlepiej sprawdza się w małych i średnich przedsiębiorstwach

19 kwietnia 2016, 13:45 Alert

(OPEUS Energia)

Koszty energii stanowią znaczącą pozycję w bilansie większości firm. Jak pokazują dane gromadzone przez GUS zakup materiałów i energii stanowi prawie połowę wydatków polskich przedsiębiorstw. Jednym ze sposobów na ich zmniejszenie okazuje się korzystanie z paneli PV, szczególnie w przypadku firm z sektora MŚP.

Analizując przydatność instalacji fotowoltaicznej oraz zasadność inwestycji należy wziąć pod uwagę kilka czynników, w tym przede wszystkim rodzaj i ilość wykorzystywanych urządzeń zasilanych elektrycznie oraz czas prowadzenia działalności. Instalacje fotowoltaiczne najlepiej sprawdzają się w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w ciągu dnia, którzy korzystają z dużej ilości sprzętów elektrycznych.

Producenci żywności i rolnicy – oni zyskują najwięcej

Głównymi użytkownikami i propagatorami wykorzystania fotowoltaiki w prowadzeniu działalności gospodarczej powinni być producenci żywności i rolnicy. W ich przypadku koszty energii elektrycznej i materiałów potrafią stanowić prawie 80% kosztów prowadzenia działalności1.

– Firmy zajmujące się przetwórstwem spożywczym oraz rolnicy z racji prowadzenia działalności głównie w ciągu dnia oraz korzystania z dużej ilości urządzeń generujących pobór prądu są wręcz modelowymi przykładami efektywnego korzystania z systemów fotowoltaicznych. Aby to zobrazować dokonaliśmy analizy czasu zwrotu inwestycji dla tego typu działalności. Wynosi on raptem 5 lat – wskazuje Sławomir Reszke, prezes OPEUS Energia.

W symulacji zużycia energii zestawionej z efektywnością instalacji PV, jako modelowe przedsiębiorstwo wykorzystano mroźnię warzyw. Założono, że korzysta ono z instalacji o mocy 40KWp, która w skali roku wyprodukuje 37 000 kWh energii. Koszt montażu tego typu systemu wynosi około 200 000 PLN, ale można uzyskać dofinansowanie w wysokości 50%. Jako koszt zakupu energii z sieci przyjęto stawkę w wysokości 0,57 PLN/kWh.

– Tendencje rynkowe promują rozwiązania oparte na łączeniu instalacji PV z pompami ciepła, natomiast my jesteśmy przekonani, że o wiele lepsze efekty uzyskują systemy fotowoltaiczne w przypadku obiektów wymagających odpowiedniego poziomu klimatyzacji. Musimy pamiętać, że wytworzenie chłodu jest o wiele bardziej energochłonne niż wytworzenie ciepła. Urządzenia klimatyzujące powodują wzrost zużycia energii wraz ze wzrostem ciepła wynikającego z nasłonecznienia obiektu. W takiej sytuacji panele PV pracują najefektywniej – mówi Sławomir Reszke.

A co z dużymi przedsiębiorstwami?

Jak pokazuje powyższe wyliczenie sektor MŚP powinien poważnie rozważyć montaż instalacji PV. Jak z kolei wygląda opłacalność inwestycji w przypadku dużych przedsiębiorstw?

– W chwili obecnej OPEUS Energia pracuje nad autorską koncepcją instalacji fotowoltaicznej na potrzeby sieci sklepów wielkopowierzchniowych. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdziliśmy, że ich krzywa zużycia energii idealnie wpisuje się w krzywą produkcji prądu przez instalacje fotowoltaiczne, co pozwala na optymalne wykorzystanie paneli PV – dodaje Sławomir Reszke.

Wydawałoby się, że opłacalność inwestycji fotowoltaicznej powinna wzrastać geometrycznie wraz z wielkością przedsiębiorstwa i jego potrzeb. Pamiętać należy jednak, że im większy przedsiębiorca tym stawka za kWh energii czerpanej z sieci jest mniejsza, co ma bezpośredni wpływ na czas zwrotu inwestycji. Dodatkowo duże firmy nie mogą liczyć na taką samą wysokość dofinansowania jak MŚP, a w niektórych regionach w ogóle nie przewidziano dla nich dotacji.

W symulacji dla dużego przedsiębiorstwa przyjęto podobne parametry, co w przypadku firmy z sektora MŚP. Korzysta on zatem z instalacji 40 KWp, która generuje rocznie moc 37 000 kWh, a jej montaż to wydatek rzędu 200 000. Zasadniczymi różnicami są jednak stawka za kWh z sieci, w wysokości 0,37 PLN/kWh oraz mniejsze dofinansowanie – w wysokości 45%. W tym przypadku czas zwrotu z inwestycji wyniesie 8 lat.

Kto pomoże sfinansować inwestycję

Popyt na działania mające na celu ograniczenie zużycia energii zauważył również sektor finansowy, w związku z czym, jak wskazują eksperci, na rynku obecne są już odpowiednie produkty.

– Fotowoltaika oraz inne sposoby na zwiększenie oszczędności związanych z zużyciem energii, jak np. oświetlenie LED, zyskują na popularności z każdym miesiącem, bo dają konkretne oszczędności w bilansie firmy – tłumaczy Paweł Mazur z ANG Biznes. – Niektóre banki czy firmy leasingowe już to dostrzegły i wprowadziły do oferty ciekawe produkty dla przedsiębiorców, którzy szukają finansowania dla takich inwestycji. Harmonogram konstruuje się tak, że uzyskane oszczędności są przeznaczane na spłatę raty, a po spłaceniu całości, w firmie zostaje obniżona baza kosztowa.

MŚP

Duże przedsiębiorstwo

Instalacja 40 KWp

37 000 kWh wyprodukowanej energii

Koszt instalacji: 200 000 PLN

Koszt zakupu energii: 0,57 PLN/kWh

Koszt zakupu energii: 0,37 PLN/kWh

Dofinansowanie: 50%

Dofinansowanie: 45%

Czas zwrotu – 5 lat

Czas zwrotu – 8 lat

Źródło: OPEUS Energia