Framatome będzie modernizować francuskie reaktory jądrowe

21 września 2018, 14:15 Alert
atom energetyka jądrowa

Framatome otrzymała zamówienie od EDF na modernizację floty francuskich reaktorów o mocy 900 MWe. Wartości kontraktu nie ujawniono.

Modernizacja dotyczy systemu sterowania i kontroli (I & C) w 32 blokach jądrowych typu CP1 o mocy 900 MWe i jest częścią programu inwestycyjnego Grand Carénage realizowanego przez koncern EDF, który ma w szczególności na celu przedłużenie funkcjonowania jego reaktorów przez okres dłuższy niż 40 lat. EDF wybrał firmę Framatome ponownie, po tym jak w roku 2011 dokonała modernizacji systemów I&C w 20 reaktorach serii P4 o mocy 1300 MWe.

EDF ogłosił program Grand Carénage przedłużenia eksploatacji istniejącej floty reaktorów we Francji w roku 2011. W ramach realizacji tej inwestycji firma planowała wydać około 55 mld EUR na modernizację elektrowni, aby poprawić ich wydajność i umożliwić dalsze działanie. Program obejmuje również zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacji reaktorów w odpowiedzi na awarię w Fukushimie w Japonii. Jednak w rocznym sprawozdaniu za rok 2016, Cour des Comptes (sąd audytu) stwierdził, że wg jego szacunków prawie dwukrotność tej kwoty będzie musiała zostać wydana do 2030 roku na realizację tych zamierzeń.

Francuskie reaktory energetyczne były pierwotnie licencjonowane na 30 lat pracy i w roku 2002 przedłużono ich pracę o 10 lat. Są one obecnie przedmiotem kolejnego przeglądu dziesięcioletniego, który ma pozwolić na dalsze ich działanie. Francuski regulator jądrowy Nuclear Safety Authority (ASN) stwierdził, że nie znalazł żadnych istotnych elementów, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu eksploatacji reaktorów w okresie ponad 40 lat pracy.

World Nuclear News/CIRE.pl