COP28: Francja proponuje renesans jądrowy zamiast niemieckiego zwrotu ku OZE, a Polska jest za

1 grudnia 2023, 14:30 Alert

Francuzi pracują nad listem do szefów banków rozwoju z apelem o wsparcie projektów jądrowych na świecie inaczej niż dotychczas. Uruchomienie środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na atom pozwoliłoby na ekspansję technologii tego typu na świecie, a Francja może być liderem takiego ruchu jak kiedyś Niemcy przy ekspansji źródeł odnawialnych.

Elektrownia jądrowa. Fot. EDF Energy

Francja przedstawiła propozycję listu do szefów największych banków rozwoju dofinansowujących projekty miedzy innymi w energetyce, a najbliższy Europie przykład to właśnie EBOiR. – Banki rozwoju pełnią kluczową rolę przy realizacji sprawiedliwej transformacji – czytamy w propozycji apelu. Proponuje on zmianę statutów tych banków w celu dopuszczenia pomocy energetyce jądrowej.

Technologie reaktorów jądrowych są bardziej popularne po kryzysie energetycznym, który wynikał z zależności od cen gazu i innych surowców wykorzystanej przez Rosję ograniczającą jego podaż. Ponadto, autorzy listy przekonują o żywym zainteresowaniem świata budową nowych lub renowacją istniejących elektrowni jądrowych. Z kolei technologie jądrowe notują przyspieszony rozwój dając nadzieję na większy zwrot z takiej inwestycji.

– Wiele krajów zyskałoby na dodaniu atomu do miksu, szczególnie te rozwijające się poszukujące sposobów dekarbonizacji produkcji z pomocą źródeł, które będą jednocześnie czyste, zrównoważone i efektywne kosztowo – czytamy w propozycji listu z listopada 2023 roku. Banki rozwoju mogłyby wspierać atom na różnych etapach łańcucha dostaw. Stosowne deklaracje mogłyby paść na trwającym między listopadem a grudniem szczycie klimatycznym COP28 w Paryżu.

Warto przypomnieć, że w przeszłości podobne apele tworzyły Niemcy pragnące promować zwrot energetyczny ku źródłom odnawialnym (OZE), których technologie opanowały najlepiej na świecie. Inicjatywa francuska może służyć analogicznej promocji technologii jądrowych i budowie rynków zbytu na globie. Polska może skorzystać jako kraj planujący 6-9 GW energetyki jądrowej do 2043 i tworzący model finansowania, który ma uwzględniać dług w bankach.

Wojciech Jakóbik

Jakóbik: Układ atom za węgiel. Polska w Trójkącie Weimarskim