Zużycie energii we Francji spada. EDF rewiduje założenia finansowe na 2020 i 2021 rok

15 kwietnia 2020, 14:15 Alert

Francuski koncern energetyczny EDF poinformował, że wycofuje się z ustalonych celów finansowych na 2020 i 2021 rok. Głównym powodem jest sytuacja gospodarcza w kraju spowodowana pandemią koronawirusa.

fot. EDF Energy

Pandemia wpływa na energetykę

Państwowa spółka tłumaczy decyzję zawirowaniami gospodarczymi, które mają znaczący wpływ na koronną działalność EDF. Zapotrzebowanie na energię spada, a epidemia oddziałuje na projekty energetyczne. EDF szacował, że dolna granica EBITDA wyniesie 17,5 miliardów euro w 2020 roku.

Jeszcze 23 marca br. EDF informował, że obniży cel produkcji energii w elektrowniach jądrowych z 375-390 TWh, jednak nie wskazał dokładnych danych.

Francuski miks energetyczny jest uzależniony od energetyki jądrowej w około 75 procentach, która jest jednym z filarów bezpieczeństwa energetycznego kraju. EDF zarządza 58 reaktorami. W marcu produkcja energii jądrowej spadła o 13,8 procent do poziomu 30,6 TWh w porównaniu z analogicznym kresem ubiegłego roku. Produkcja energii od początku roku spadła o 9,5 procent do poziomu 101,2 TWh.

EDF potwierdził przypadki koronawirusa w elektrowniach jądrowych

Francuzi informują także, że prace konserwacyjne w elektrowniach jądrowych są prowadzone, ale w ograniczonych zespołach. Priorytetem dla obecnego sektora elektroenergetycznego jest zapewnienie bezpieczeństwa produkcji energii elektrycznej oraz przygotowanie się na najbliższy sezon zimowy. Obecnie 19 rektorów jest wyłączonych.

Na początku kwietnia operator sieci elektroenergetycznej RTE poinformował, że zużycie energii elektrycznej we Francji spadło o 15-20 procent. Skutki sytuacji w kraju będą odczuwalne w perspektywie średnioterminowej, czyli przez kilka następnych miesięcy. Według operatora zmiana zużycia energii elektrycznej w tak krótkim czasie jest bezprecedensowa. Podczas kryzysu gospodarczego w latach 2008–2009 spadek popytu na energię osiągnął maksymalnie pięciu procent z roku na roku. Trajektoria spadków jest podobna do tej we Włoszech.

EDF/RTE/Reuters

PSE: Zapotrzebowanie na energię elektryczną spada