Friedman ucieka z brytyjskich złóż

6 maja 2015, 20:28 Alert

(Reuters/Wojciech Jakóbik)

Platforma wiertnicza na Morzu Północnym

Fundusz LetterOne oligarchy Michaiła Fridmana rozpoczął sprzedaż pól gazowych na Morzu Północnym odkupionych od niemieckiego RWE po tym jak Londyn zagroził mu anulowaniem koncesji wydobywczych.

Sprzedaż zalecił Morgan Stanley. Z omawianych pól gazowych pochodzi od 3 do 5 procent brytyjskiego wydobycia. LetterOne nabył do niego prawa po przejęciu spółki-córki RWE DEA