Frost & Sullivan: Inteligentna mobilność zredukuje korki uliczne nawet o 30 procent

18 czerwca 2015, 15:00 Drogi

Podczas gdy z jednej strony władze zarządzające transportem dążą do redukcji emisji dwutlenku węgla, a z drugiej strony pojawia się konieczność stworzenia bezpieczniejszego systemu komunikacji, producenci i przemysł motoryzacyjny kontynuują wysiłki w celu opracowania nowych pojazdów umożliwiających bardziej ekologiczny i bezpieczny dojazd do pracy. Koncepcja inteligentnej mobilności ma na celu wypełnienie luki między poszczególnymi graczami w branży poprzez zdefiniowanie wspólnych działań, które przyczynią się do zmniejszenia korków ulicznych nawet o 30 procent, redukcji emisji dwutlenku węgla o jedną dziesiątą oraz pomogą w optymalizacji prędkości jazdy nawet o 60 procent.

„Główny problem nadal stanowią korki uliczne. Coraz więcej pojazdów zalewa drogi, które zaprojektowane zostały do użytku tylko przez niewielką część będących obecnie w eksploatacji samochodów” – zaznacza Partner i Dyrektor Praktyk Globalnych w firmie Frost & Sullivan, Sarwant Singh. „Chociaż większość producentów powołała specjalne zespoły dla każdego z głównych sektorów, takich jak automatyzacja pojazdu, jazda kooperatywna (komunikacja typu v2x), usługi z zakresu mobilności czy też komunikacja ekologiczna, każdy z tych zespołów pracuje nad własnymi rozwiązaniami, zamiast czerpać korzyści z synergii. Inteligentna mobilność to podejście, które ma na celu integrację tych zespołów oraz syntezę ich indywidualnych wysiłków i opracowanie rozwiązań mających na celu zmniejszenie korków ulicznych, co przyniesie szereg istotnych korzyści dla wszystkich zainteresowanych stron.”

Aby podkreślić wagę problemu i zaproponować platformę do spotkań i omówienia możliwości synergii, Frost & Sullivan zorganizuje dyskusję panelową poświęconą nowym modelom biznesowym w zakresie mobilności, która odbędzie się podczas corocznego wydarzenia branżowego „Intelligent Mobility: Future Business Models in Connected and Automated Mobility w dniach 1 – 2 lipca w Izbie Lordów (dzień 1.), a następnie w Royal Garden Hotel w Londynie (dzień 2.).

Dodatkowe informacje dotyczące niniejszego wydarzenia są dostępne pod adresem: http://owl.li/OnAeL

„Do tej pory, rozwiązaniami proponowanymi przez branżę, jako sposobem na zmniejszenie korków ulicznych, były usługi ride-sharing i car-pooling. Jednakże, chociaż wspólne użytkowanie jednego samochodu, czyli car-sharing, zyskało reputację, iż każdy taki wspólny samochód powoduje usunięcie z drogi siedmiu pojazdów, rzeczywistość pokazuje, że to tylko delikatnie osłabia potrzebę posiadania własnego pojazdu. W godzinach szczytu nadal widzimy na drogach taką samą liczbę samochodów, ponieważ car-sharing obsługuje wprawdzie wielu użytkowników, ale na przestrzeni całego dnia, a nie w tym samym czasie”, wyjaśnia Singh. „Z drugiej strony, ride-sharing daje kilku osobom dojeżdżającym do pracy tą samą trasą możliwość korzystania z jednego zamiast trzech lub czterech pojazdów, co bezpośrednio pomaga rozwiązać problem korków.”

Wspólne podejście opracowane przez wszystkie zainteresowane strony może doprowadzić do osiągnięcia korzyści szerokiego zasięgu, a nie realizacji jednego celu kosztem innego. „Według naszych najnowszych badań, połączenie wysiłków może zredukować liczbę stłuczek od 15 do nawet 33 procent poprzez umiejętne zarządzanie incydentami, oraz dalsze zmniejszenie liczby wypadków o 10 procent za sprawą bardziej rozbudowanego mechanizmu unikania kolizji”, stwierdza Singh.

„Optymalizacja modeli ride-sharingu i car-sharingu może przyczynić się do zmniejszenia globalnych kosztów o 5,6 mld USD rocznie, podczas gdy jednoczesne zwiększenie średniej prędkości jazdy może skutkować 10-15 procentową redukcją emisji CO2. Crowd-sourcing, elementy mechaniki gier (ang. gamification) i sieci społeczne umożliwią wprowadzenie tej zmiany również wśród kierowców.”

Poza skupieniem się na nowych modelach biznesowych mobilności oraz przyszłości tychże modeli biznesowych w zakresie mobilności, Intelligent Mobility zgromadzi również w jednym miejscu ekspertów w dziedzinie pojazdów bezzałogowych, komunikacji między pojazdami, Big Data w przemyśle samochodowym, cyberbezpieczeństwa oraz platform e-commerce. Konferencję uzupełni debata w Izbie Lordów oraz bankiet Frost & Sullivan Intelligent Mobility Awards Banquet połączony z uroczystą kolacją, podczas którego odbędzie się wręczenie nagród.