Po fuzji kopalń do 2020 roku PGG chce zainwestować 7,2 mld złotych

13 kwietnia 2017, 17:00 Alert

Do końca 2020 r. Polska Grupa Górnicza (PGG), powiększona niedawno o cztery kopalnie Katowickiego Holdingu Węglowego, przeznaczy łącznie na inwestycje 7,2 mld zł – poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

fot. pixabay.com

Podczas czwartkowego spotkania z dziennikarzami w Katowicach wiceminister podsumował ostatnie blisko półtora roku działań rządu w sektorze węgla kamiennego. Poświęcony temu raport ministra energii był także prezentowany na niedawnym posiedzeniu Rady Ministrów.

Częścią raportu była informacja o efektach dokonanego z początkiem kwietnia włączenia czterech kopalń holdingu do PGG. Synergia ma polegać m.in. na prowadzeniu wspólnej, skoordynowanej polityki inwestycyjnej.

Szacuje się, że w latrach 2017-2020 PGG wyda w sumie 1,6 mld zł na zakupy maszyn i urządzeń, 2,4 mld zł na inwestycje związane z infrastrukturą (chodzi o szyby, przekopy czy zakłady przeróbki mechanicznej węgla) oraz 3,2 mld zł na wyrobiska górnicze pod potrzeby ścian wydobywczych – w sumie wartość inwestycji sięgnie 7,2 mld zł.

Zaletą połączenia górniczych spółek – jak mówił Tobiszowski – będzie także ujednolicenie strategii sprzedażowej, co prowadzi do wzrostu konkurencyjności na rynku. Zakłada się optymalizację procesu technologicznego w zakresie wzbogacania i sortowania węgla w kopalniach.

Dzięki połączeniu może też zmienić się podejście do wykorzystania złóż węgla – np. w perspektywie pięciu lat będzie można myśleć o eksploatacji nowych złóż kopalni Mysłowice-Wesoła (dotąd należącej do KHW) od strony należącej do PGG sąsiedniej kopalni Piast-Ziemowit.

Tobiszowski potwierdził, że specjalny zespół analizuje też możliwość m.in. dojścia do złóż ruchu Śląsk (zgodnie z dotychczasowym planem, w końcu 2017 r. może on trafić po spółki restrukturyzacyjnej w celu likwidacji) od strony kopalni Halemba (część kopalni Ruda w PGG). „Jestem na to otwarty, niech wypowiedzą się eksperci” – powiedział wiceminister.

Efekty synergii związane z przejęciem kopalń holdingu przez PGG eksperci oszacowali na ok. 117,7 mln zł rocznie. Chodzi m.in. o możliwość przemieszczania maszyn i urządzeń oraz pracowników między kopalniami w zależności od potrzeb, oszczędności na wspólnych inwestycjach oraz poprawę efektywności procesów technologicznych. Powiększona PGG zatrudnia 43,3 tys. pracowników w 9 kopalniach i 4 zakładach.

Tobiszowski, który jest także pełnomocnikiem rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, przypomniał, że jesienią 2015 r. zadłużenie sektora węglowego sięgało 13 mld zł, z czego prawie 10 mld zł stanowił dług krótkoterminowy. 2015 r. branża zamknęła stratą przekraczającą 4,5 mld zł, a trzem największym spółkom węglowym groziła upadłość. Na zwałach było prawie 6 mld ton niesprzedanego węgla. W ubiegłym roku strata branży była dziesięciokrotnie niższa (426,0 mln zł), a po lutym br. stan zapasów na zwałach spadł do 1,9 mln ton. We wszystkich spółkach udało się osiągnąć porozumienie z wierzycielami.

Wiceminister wyliczał działania rządu porządkujące sytuację w górnictwie – oprócz przekazania kopalń Kompanii Węglowej do PGG, a później powiększenia PGG o kopalnie holdingu, nastąpiła też m.in. restrukturyzacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która sprzedała część majątku grupy kapitałowej i porozumiała się z obligatariuszami co do nowych zasad spłaty zadłużenia. W ciągu niespełna roku wartość akcji JSW na giełdzie wzrosła około dziesięciokrotnie.

Resort energii zapowiada aktywne działania zmierzające do zagospodarowania terenów poprzemysłowych, aby można było wykorzystać je pod nowe inwestycje. W tym zakresie nowej dynamiki ma nabrać Spółka Restrukturyzacji Kopalń, która powinna bliżej współpracować z samorządami. Do SRK ma trafić też niebawem część majątku Kompanii Węglowej – spółki, która po przekazaniu kopalń do PGG zajmuje się m.in. naprawą szkód górniczych oraz zagospodarowaniem nieprodukcyjnego majątku po dawnych kopalniach.

Wiceminister przypomniał, że jeszcze do końca przyszłego roku uprawnieni pracownicy kopalń mogą korzystać z osłon socjalnych po przejściu do SRK – urlopów górniczych i jednorazowych odpraw. Pomoc publiczną na restrukturyzację górnictwa notyfikowała w ubiegłym roku Komisja Europejska, zaś nowelizacja tzw. ustawy górniczej zwiększyła górny limit wydatków na restrukturyzację branży z 3 do 7 mld zł.

Polska Agencja Prasowa