Gazociąg mający rozprowadzać gaz z Baltic Pipe otrzymał decyzję lokalizacyjną

16 maja 2019, 16:30 Alert
goleniów
Goleniów-Lwówek na mapie. Źródło: Gaz-System

Wojewoda Wielkopolski 15 maja 2019 r. wydał decyzję lokalizacyjną dla inwestycji pn. „Budowa gazociągu Goleniów-Lwówek, DN1000”. To pierwsza decyzja lokalizacyjna dla projektu w ramach programu Baltic Pipe.

Budowa gazociągu Goleniów-Lwówek to jeden z pięciu projektów realizowanych w ramach inwestycji Baltic Pipe na terenie Polski. Gazociąg będzie liczył ok. 191 km, jego nominalna średnica wyniesie 1000 mm, a ciśnienie robocze 8,4 MPa.

Zostanie wybudowany wzdłuż obecnie istniejącego gazociągu relacji Szczecin-Lwówek. Będzie przebiegał przez teren trzech województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Obejmie zasięgiem 15 gmin: Goleniów, Maszewo, Stargard, Dolice, Przelewice, Pełczyce, Strzelce Krajeńskie, Zwierzyn, Santok, Deszczno, Skwierzyna, Przytoczna, Pszczew, Międzychód i Lwówek.

Projektowany gazociąg docelowo zostanie podzielony na dwa odcinki realizacyjne:

– odcinek 1: Goleniów-Ciecierzyce, długości ok. 122 km;
– odcinek 2: Ciecierzyce-Lwówek, długości ok. 69 km.

Inwestycja ma zapewnić możliwość odbioru zwiększonej ilości gazu pochodzącego z gazociągu podmorskiego Baltic Pipe i Terminalu LNG w Świnoujściu. Jej realizacja będzie stanowić również istotny element korytarza gazowego Północ-Południe.

Budowa gazociągu relacji Goleniów-Lwówek związana jest bezpośrednio z realizacją Projektu Baltic Pipe. W ramach tej inwestycji zostaną wybudowane nowe gazociągi i  rozbudowane zostaną istniejące tłocznie gazu. Więcej informacji o projekcie Baltic Pipe znajduje się na stronie ww.baltic-pipe.eu

Opis inwestycji

Inwestycja będzie polegała na budowie nowego gazociągu relacji Goleniów-Lwówek, zlokalizowanego wzdłuż istniejącego gazociągu Szczecin-Lwówek. Gazociąg zostanie zbudowany na terenie trzech województw:  zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego, w gminach: Goleniów, Maszewo, Stargard, Dolice, Przelewice, Pełczyce, Strzelce Krajeńskie, Zwierzyn, Santok, Deszczno, Skwierzyna, Przytoczna, Pszczew, Międzychód, Lwówek.

Gazociąg będzie realizowany w dwóch etapach:

Etap I: Odcinek gazociągu relacji Goleniów-Ciecierzyce o długości ok. 122 km,
Etap II: Odcinek gazociągu relacji Ciecierzyce-Lwówek o długości ok. 69 km.
Długość zaplanowanego do budowy gazociągu wynosi ok 191 km.

Średnica – DN 1000
Ciśnienie MOP – 8,4 MPa
Korzyści z realizacji inwestycji

Nowy gazociąg zapewni możliwość odbioru zwiększonej ilości gazu pochodzącego z gazociągu podmorskiego Baltic Pipe i Terminalu LNG w Świnoujściu. Realizacja tej inwestycji spowoduje optymalizację przepustowości polskiego systemu przesyłowego i będzie stanowić istotny element Korytarza gazowego Północ – Południe w Europie.

Ponadto realizacja Projektu Baltic Pipe, którego część stanowi ta inwestycja, wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski. Budowa nowej infrastruktury przesyłowej wpłynie także na rozwój rynku gazu i jego konkurencyjność.

Dla gmin, na terenie których zostanie wybudowany gazociąg, istotną korzyścią będą corocznie odprowadzane przez GAZ-SYSTEM podatki.

Zaawansowanie prac

GAZ-SYSTEM w grudniu 2017 r. zawarł umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla gazociągu relacji Goleniów-Lwówek z firmą MGGP S.A.

Wykonawca projektu został wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego. W ramach umowy Projektant będzie zobowiązany do uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień, zgód, opinii, pozwoleń i decyzji a także do sprawowania nadzoru autorskiego dla inwestycji. W I kwartale 2020 r. planowane jest uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na budowę a zakończenie inwestycji nastąpi 30.09.2022 r.

Dofinansowanie z UE

Projekt Baltic Pipe – którego część stanowi inwestycja polegająca na budowie gazociągu relacji Goleniów-Lwówek – jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Connecting Europe Facility (CEF).

Projekt o znaczeniu wspólnotowym

Baltic Pipe został uznany przez Komisję Europejską za „Projekt o znaczeniu wspólnotowym” (PCI). Status jest przyznawany projektom infrastrukturalnym mającym na celu wzmocnienie europejskiego wewnętrznego rynku energii, realizującym cele polityki energetycznej UE, polegające na zapewnieniu niedrogiej, bezpiecznej i odnawialnej energii.

Status PCI podkreśla rolę projektu Baltic Pipe w regionie Morza Bałtyckiego i Europie Środkowo-Wschodniej, jego szczególne znaczenie dla wzrostu bezpieczeństwa i stopnia dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w Europie oraz budowy zintegrowanego i konkurencyjnego rynku gazu.

Zgodnie z Rozporządzeniem UE 347/2013 status PCI zapewnia usprawnienie procesu planowania i wydawania pozwoleń, dostępu do organów administracyjnych w celu uzyskania wymaganych decyzji. Umożliwia to skrócenie czasu trwania i uproszczenie przebiegu procesu wydawania decyzji oraz sprawia, że proces jest przejrzysty i pozwala na udział społeczeństwa.

Gaz-System