Przedstawiciel Gaz-Systemu we władzach Gas LNG Europe

25 kwietnia 2019, 15:00 Alert

Stowarzyszenie Gas Infrastructure Europe (GIE) wybrało szefa oraz komitet wykonawczy Gas LNG Europe (GLE). W składzie komitetu wykonawczego jest między innymi przedstawiciel Gaz-Systemu.

Gas Infrastructure Europe (GIE) wybrała Arno Büx’a – dyrektora ds. handlowych firmy Fluxys na stanowisko prezesa Gas LNG Europe (GLE) – organizacji skupiającej europejskich operatorów terminali LNG. Walne zgromadzenie złożone z przedstawicieli operatorów przesyłu gazu, operatorów systemów magazynowych i operatorów terminali LNG wyznaczyło Büx’a do kierowania GLE przez okres dwóch 2 lat.

Jednocześnie do zarządzania GLE mianowanych zostało czterech członków komitetu wykonawczego na dwuletnią kadencję. Wśród nich jest Łukasz Trzeszczkowski z Gaz-Systemu, a także Jacquesa Rottenberga (Elengy, Francja), Francisco de la Flor (Enagas, Hiszpania), Pieter van Aartsen (terminal Gate, Holandia). Arno Büx, Francisco de la Flor i Pieter van Aartsen będą również reprezentować europejskich operatorów terminali LNG w radzie GIE.

Gas Infrastructure Europe jest stowarzyszeniem reprezentującym interesy operatorów infrastruktury gazowej zajmujących się przesyłem, magazynowaniem i regazyfikacją gazu. GIE reprezentuje obecnie 70 firm członkowskich z 26 krajów. W jego strukturach funkcjonują trzy organizacje odpowiadające trzem rodzajom reprezentowanych działań infrastrukturalnych: GTE (Gas Transmission Europe), GSE (Gas Storage Europe) i GLE (Gas LNG Europe).