WN: Gaz-System chce dalej inwestować w Gazociąg Jamalski

4 czerwca 2019, 19:00 Energetyka
Gazociąg Jamalski
Gazociąg Jamalski. Źródło: Gazprom

Operator systemu przesyłu gazu Gaz-System chce utrzymać przesył gazu polskim odcinkiem gazociągu jamalskiego przynajmniej do końca 2025 r. – wynika z przekazanej do konsultacji części B 10-letniego planu rozwoju sieci przesyłowej gazu (KDPR 2020-2029) – pisze Leszek Kadej z portalu WysokieNapiecie.pl.

Gaz-System zaznacza, że Plan Rozwoju SGT (System Gazociągów Tranzytowych) na lata 2020-2029 zakłada – poprzez inwestycje odtworzeniowe i niezbędne prace modernizacyjne – utrzymanie istniejących zdolności przesyłowych „Jamału”.

Operator precyzuje, że chodzi zarówno o przesył w kierunku wschód-zachód, jak też przesył rewersowy w kierunku odwrotnym – zachód-wschód. Fizycznie umożliwiają to instalacje w Mallnow – w punkcie połączenia z infrastrukturą działającego w Niemczech operatora przesyłowego Gascade.

Gaz-System zamierza zatem dalej inwestować w infrastrukturę związaną z SGT. W planie operator przewiduje modernizację urządzeń, instalacji i obiektów tłoczni, w tym systemów sterowania, zabezpieczeń i archiwizacji danych.

To m.in. modyfikacje i modernizacje systemów łączności i SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition – zinformatyzowany system nadzoru procesów technologicznych). Przewiduje się też przeglądy techniczne i kontrole środowiskowe, ewentualnie przyłączanie nowych klientów.

Podstawowym celem Planu Rozwoju SGT jest zapewnienie bezpieczeństwa, ciągłości, niezawodności i optymalizacji przesyłu gazu przy minimalizacji kosztów usługi transportowej oraz założonym efekcie przesyłania ilości gazu dostarczonych przez klientów Spółki zgodnie z udostępnionymi zdolnościami przesyłowymi SGT – podkreśla Gaz-System. Właścicielem SGT jest jest spółka Europol Gaz S.A., utworzona na mocy międzyrządowego porozumienia z 1993 r. Europol Gaz ma koncesję na przesył gazu do 31 grudnia 2025 r.

Jednak do tego samego momentu – końca 2025 r. – operatorem polskiego odcinka gazociągu jamalskiego jest Gaz-System, który zajmuje się świadczeniem usług przesyłu gazu przy wykorzystaniu systemu przesyłowego SGT.

Przyszłość tranzytu przez „Jamał” może jednak zależeć od szeregu czynników. Jakich? Czy po uruchomieniu Nord Stream 2 Rosja będzie chciała wyłączyć trasy tranzytu gazu na zachód, wiodące przez Ukrainę. O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl