Gaz-System: Gazociąg z Polski do Litwy wzbudza zainteresowanie

14 września 2015, 11:52 Alert

Uczestnicy rynku reprezentowani głównie przez polskie i litewskie spółki zajmujące się w większości produkcją, obrotem i dystrybucją gazu ziemnego, wykazali znaczące zainteresowanie usługami przesyłu gazu ziemnego w ramach połączenia międzysystemowego Polska-Litwa – poinformował w komunikacie Gaz-System.

fot. Gaz-System

Zaangażowani w projekt połączenia międzysystemowego Polska – Litwa (GIPL), operatorzy systemów przesyłowych Polski i Litwy – Gaz-System i AB Amber Grid, przeprowadzili Niewiążącą Fazę Procedury Open Season, która stanowi istotny etap w ramach realizacji projektu GIPL.

– Operatorzy pozytywnie oceniają wyniki uzyskane w trakcie Niewiążącej Fazy Procedury Open Season. Uczestnicy rynku, reprezentowani głównie przez polskie i litewskie spółki zajmujące się w większości produkcją, obrotem i dystrybucją gazu ziemnego, wykazali znaczące zainteresowanie usługami przesyłu gazu ziemnego w ramach połączenia GIPL – poinformował Gaz-System w komunikacie.

Operatorzy zapowiadają, że wezmą pod uwagę wyniki procedury Open Season przy podejmowaniu decyzji dotyczących optymalnej struktury finansowania przedsięwzięcia.
Projekt GIPL ma na celu integrację rynku gazu w regionie Morza Bałtyckiego z jednolitym unijnym rynkiem gazu, dywersyfikację źródeł dostaw gazu, a także podniesienie bezpieczeństwa dostaw paliwa gazowego.

W grudniu 2011 r. Gaz-System i Lietuvos Dujos zakończyły prace dotyczące opracowania „Analizy ekonomicznej połączenia gazowego Polska – Litwa”. Natomiast w maju 2013 r. zakończono prace nad „Studium wykonalności GIPL. Z tytułu realizacji tego projektu Gaz-System pozyskał dofinansowanie unijne w kwocie ok. 78 tys. euro W czerwcu 2014 r. Komisja Europejska przyznała w ramach programu Trans European Networks – Energy (TEN-E) dofinansowanie w kwocie 420 tys. euro, z czego 200 tys. euro trafi do Gaz-Systemu na projekt: „Dokumentacja oceny oddziaływania na środowisko obejmująca okres poprzedzający uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji gazowego połączenia międzysystemowego Polska-Litwa”.

W maju 2015 r. Gaz-System oraz AB Amber Grid, podpisały umowę trójstronną z unijną Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (Innovation Network Executive Agency – INEA) w sprawie pomocy finansowej UE dla działania pod nazwą „Prace przygotowawcze do realizacji gazowego połączenia międzysystemowego Polska-Litwa do uzyskania pozwolenia na budowę“. Na podstawie umowy projektowi przyznano wsparcie finansowe UE w kwocie 10,6 miliona euro, w tym 8,09 miliona euro dla Gaz-Systemu.

Źródło: Gaz-System/CIRE.PL