Gaz-System otrzymał pozwolenie na budowę trzeciego zbiornika terminalu LNG w Świnoujściu

11 lutego 2021, 14:00 Alert

Wojewoda Zachodniopomorski wydał spółce Polskie LNG z Grupy Gaz-System decyzję o pozwoleniu na budowę zbiornika skroplonego gazu ziemnego o pojemności 180 tysięcy metrów sześciennych. Nowy zbiornik, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, jest kluczowym elementem drugiego etapu Programu Rozbudowy Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jego wybudowanie zwiększy możliwości handlowe terminalu oraz poprawi elastyczność pracy całej instalacji. Realizacja tej inwestycji oznacza, że zdolności regazyfikacyjne terminalu LNG osiągną poziom ok. 8,3 mld m sześc. rocznie.

Źródło: Gaz-System

Nowy zbiornik

Nowy zbiornik będzie miał pojemność większą o 20 tysięcy metrów sześciennych od dwóch istniejących, z których każdy ma pojemność 160 tysięcy metrów sześciennych. W sumie trzy zbiorniki pomieszczą ok. pół miliona metrów sześciennych skroplonego gazu ziemnego (LNG).

– Pozwolenie, które otrzymaliśmy oznacza, że możemy niezwłocznie przystąpić do budowy nowego zbiornika. Drugi etap rozbudowy terminalu jest bowiem realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”, więc wykonawca przed pozyskaniem zgód administracyjnych prowadził prace projektowe, wybierał podwykonawców i przygotowywał się do rozpoczęcia prac budowlanych – powiedział Tomasz Stępień, prezes zarządu Gaz-System.

Program rozbudowy terminalu LNG w Świnoujściu

Program rozbudowy terminalu składa się z dwóch etapów:

  • Etap 1 – montaż dwóch dodatkowych regazyfikatorów (SCV);
  • Etap 2 – budowa trzeciego zbiornika gazu skroplonego i drugiego nabrzeża dla statków.

Pierwszy etap rozbudowy jest obecnie w fazie budowlanej. Na terminal dostarczane są urządzenia związane z rozbudową i trwają prace montażowe, które zakończą się w grudniu 2021 roku. Drugi etap programu rozbudowy terminalu poza budową trzeciego zbiornika obejmuje także wykonanie drugiego nabrzeża dla statków. Zakończenie tego etapu zostało zaplanowane na grudzień 2023 roku.

– Budowa trzeciego zbiornika i nowego nabrzeża do załadunku, rozładunku i przeładunku LNG oraz bunkrowania statków pozwoli zwiększyć elastyczność pracy świnoujskiej instalacji oraz umożliwi uruchomienie nowych usług, na które jest coraz większy popyt na dynamicznie rozwijającym się rynku LNG – podkreśla spółka.

Program Rozbudowy Terminalu LNG został uwzględniony na liście projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania Unii Europejskiej (tzw. lista PCI, ang. Projekty of Common Interest). Rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu jest objęta dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W połowie czerwca 2020 roku Polskie LNG Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście podpisali umowy z konsorcjum firm PORR i TGE Gas Engineering GmbH na wykonanie rozbudowy terminalu LNG. Wartość podpisanych umów wynosi łącznie ok. 1,9 mld zł. Termin zakończenia inwestycji to koniec 2023 roku.

Umowy dotyczą wykonania rozbudowy części lądowej, a także części morskiej terminalu LNG, prowadzonej w kooperacji z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres umów obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego), wykonanie prac budowlano-montażowych oraz rozruch instalacji i uzyskanie wymaganych pozwoleń.

Gaz-System/Bartłomiej Sawicki

Austriacy i Niemcy zbudują trzeci zbiornik gazoportu w Świnoujściu