Gaz-System i PSG wymienią się gazociągami. Porządkują system

21 marca 2017, 09:02 Alert

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po przeprowadzeniu na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa postępowania antymonopolowego wydał zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na zakupie przez PSG części mienia należącego do Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz – System. Tym samym obie spółki dostały zgodę na rozpoczęcie regulowania statusu sieci gazowych w Polsce.

Działania, zmierzające do uporządkowania infrastruktury systemów przesyłowego i dystrybucyjnego w Polsce Zarządy Polskiej Spółki Gazownictwa oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz – System podjęły już w ubiegłym roku. List intencyjny w tej sprawie został podpisany przez obie Spółki 30 listopada 2016 roku. Wcześniej – 29 czerwca 2016 roku – spółki podpisały memorandum w sprawie oceny możliwości przejęcia obiektów systemowych.
W dokumencie obie firmy zadeklarowały współpracę w zakresie przeglądu infrastruktury gazowej pod kątem funkcji przesyłowych i dystrybucyjnych. Określiły również ramy przyszłych transakcji.

W pierwszym etapie projektu PSG ma zakupić od Gaz – System wybrane segmenty systemu przesyłowego oraz stacje gazowe. Dokonana zostanie także analiza elementów infrastruktury, które Gaz – System zakupi od PSG. Zgodnie z założeniami sieci dystrybucyjne staną się własnością PSG, natomiast Gaz – System będzie zarządzać wyłącznie sieciami przesyłowymi. To kluczowa decyzja dla całego sektora gazowego w Polsce.

Gaz – System