Gaz-System wybrał wykonawcę kolejnego odcinka Korytarza Północ – Południe

25 czerwca 2018, 07:30 Alert

Oferta konsorcjum z Rafako została wybrana przez Gaz-System jako najkorzystniejsza w przetargu na budowę odcinka gazociągu Pogórska Wola-Tworzeń stanowiącego element korytarza gazowego Północ-Południe.

Gazociąg. Fot. Gaz-System
Gazociąg. Fot. Gaz-System

Wartość oferty konsorcjum to łącznie 687 mln zł netto, z czego udział Rafako wynosi 50 proc.Podstawowe parametry gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Pogórska Wola-Tworzeń to: średnica – 1000 mm, ciśnienie robocze – 8,4 MPa o długość – ok. 168 km. Zakończenie budowy gazociągu planowane jest w 2020 roku.

Fazę projektowania gazociągu zakończono w listopadzie 2017 roku, uzyskując komplet decyzji pozwolenia na budowę. Wykonawcą projektu budowlanego i wykonawczego była firma Tractebel Engineering.

Gazociąg zlokalizowany będzie w województwach: małopolskim, świętokrzyskim oraz śląskim. Jego trasa przebiegać będzie na terenie gmin: Skrzyszów, Tarnów, Lisia Góra, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Olesno, Gręboszów, Opatowiec, Bejsce, Kazimierza Wielka, Skalbmierz, Pałecznica, Radziemice, Słomniki, Iwanowice, Gołcza, Trzyciąż, Olkusz, Klucze, Bolesław, Sławków, Dąbrowa Górnicza.

Gazociąg umożliwi zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez rozdział strumienia gazu oraz skrócenie drogi transportu paliwa gazowego. Stanowić będzie także istotny element Korytarza gazowego Północ-Południe.

Dzięki realizacji inwestycji możliwe będzie zwiększenie przepustowości systemu przesyłowego, uatrakcyjnienie terenów pod nowe inwestycje oraz wzmocnienie bezpieczeństwa transportu gazu w regionie.

Ważną korzyścią dla społeczności lokalnej będzie corocznie odprowadzany przez Gaz-System podatek od nieruchomości w wysokości 2 proc. wartości budowanej infrastruktury przesyłowej zlokalizowanej na terenie danej gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu, którą można będzie przeznaczyć na potrzeby społeczności lokalnych.

Gaz-System/CIRE.PL