Gaz-System zbuduje w 10 lat około 2100 km gazociągów

21 kwietnia 2017, 10:00 Alert

Do udziału w tym wydarzeniu spółka zaprosiła wykonawców usług projektowych, robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego. W Dniu dostawcy Gaz-Systemu udział wzięło blisko 200 przedstawicieli ponad 80 firm z całej Polski. Spółce zależy na stworzeniu bazy wiarygodnych dostawców będących w stanie odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie dla prac budowlanych i modernizacyjno-remontowych w kolejnych latach.

Otwierający spotkanie prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień podkreślił, że 10 letni plan rozwoju został zatwierdzony co sprawia, że wszystkie planowane inwestycje mają silne podstawy finansowe. Planowana jest budowa gazociągów o długości około 2100 km. Każdy z dyrektorów oddziałów spółki przedstawił potrzeby, które wystąpią na obszarze jego działania.

Na spotkaniu przedstawiono wszystkie etapy realizacji przedsięwzięcia na jakie musi zwrócić uwagę potencjalny dostawca usług. Przede wszystkim zaprezentowano 10 letni plan rozwoju wraz z dokładnym rozbiciem na kwartały, dzięki czemu potencjalni dostawcy będą wiedzieć w jakiej perspektywie finansowej będą mogli przygotowywać się na jakie zamówienia. Informacje przekazane zostały często ze znacznym stopniem szczegółowości, np. liczba spoin liniowych DN 1000 do 2019 r. wyniesie 35 tys. sztuk.

Podczas spotkania omówiono przetargi na usługi w każdym przedziale, zarówno w zakresie inwestycji strategicznych, jak i drobnych. Drobne przetargi sięgają kwoty 20 mln zł. Łączna wartość zakupów określonych w planie przetargowym na 2017-2019 r. wynosi 6,5 mld zł, z czego na inwestycje kluczowe przypada prawie 5 mld zł. Przedstawiciele Gaz-Systemu zwrócili uwagę, że drobne zamówienia mogą być bardziej atrakcyjne ze względu na mniejszą konkurencję w stosunku do przetargów strategicznych, w których składanych jest 10-15 ofert. W przetargach drobnych wstępuje zwykle 3-5 ofert, ale liczba podpisywanych w ich wyniku umów jest znaczna – prawie 1700 rocznie.

Uczestnikom spotkania przedstawiono plany ujednoliceniami klauzul umownych i warunków udzielania zamówień oraz przykłady dobrych i złych praktyk stwarzając możliwość konfrontacji potrzeb spółki oraz oczekiwań dostawców usług.Przedstawiciele Gaz-Systemu podkreślali, że spółka pragnie współpracować nie tylko z dużymi firmami, ale również przedsiębiorstwami z sektora MSP, dla których ilość zamówień będzie znaczna.

Zakres dyskusji podczas Dnia dostawcy Gaz-Systemu był tak duży, że ze strony jego uczestników padła propozycja organizacji kolejnych spotkań, w tym w grupach tematycznych i w oddziałach spółki.

CIRE.pl