Jest wykonawca granicznego odcinka Gazociągu Polska-Słowacja

25 kwietnia 2019, 07:15 Alert
Gazociąg Polska – Słowacja. Fot. Gaz – System
Gazociąg Polska - Słowacja. Fot. Gaz - System

Gaz-System rozstrzygnął przetarg, w ramach którego wybrał wykonawcę inwestycji budowy gazociągu Strachocina-Granica RP, stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Polski i Słowacji.

Rozstrzygnięty przez Gaz-System przetarg dotyczy budowy gazociągu Strachocina-Granica RP, stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.

W środę Gaz-System poinformował, że za najkorzystniejszą w tym przetargu została uznana oferta złożona przez konsorcjum Budimeksu i Mostostalu Kraków. Z informacji Budimeksu wynika, że oferta został wyceniona na 521,5 mln zł netto. W przetargu ofertę złożyła również firma IDS Bud, która zaproponowała cenę na poziomie 866,1 mln zł.

Prace przy realizacji inwestycji mają się rozpocząć w dniu zawarcia umowy, a termin zakończenia robót ustalono na 31 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

W ramach inwestycji powstanie ok. 59 km gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy1000 mm i ciśnieniu roboczym 8,4 MPa. Trasa gazociągu przebiegać będzie w województwie podkarpackim przez gminy: Sanok, Bukowsko oraz Komańcza.

Połączenie pomiędzy Polską a Słowacją ma stanowić istotny element koncepcji budowy regionalnego Korytarza Gazowego Północ-Południe.

Przedsięwzięcie jest realizowane przy wsparciu unijnym. Na realizacja części budowlanej przyznane zostało dofinansowanie z programu CEF w wysokości 107,74 mln euro, z czego na Gaz-System przypada 52,5 mln euro. Inwestycja budowy gazociągu Strachocina – Granica RP uzyskała wsparcie w wysokości 33 mln euro, budowa tłoczni Strachocina 19,5 mln euro. Koszty całości prac budowlanych dla połączenia Polska – Słowacja są szacowane na 269,35 mln euro.

CIRE.PL