Wciąż nie ma decyzji o Gazociągu Polska-Ukraina

26 września 2018, 15:15 Alert

Gaz-System jest pierwszym operatorem w Europie, który w 2013 roku zapewnił fizyczne dostawy gazu z Europy na Ukrainę. Teraz rozważa budowę Gazociągu Polska-Ukraina, ale strony nie podjęły nadal decyzji w tej sprawie.

fot. Gaz-System

Open season

– W tym roku przeprowadziliśmy niewiążące badanie na usługę przesyłową – powiedział Piotr Kuś, zastępca dyrektora pionu rozwoju rynku gazu Gaz-System, o Gazociągu Polska-Ukraina.

Niewiążąca procedura badania zainteresowania rynku przepustowością między Ukrainą a Polską została przeprowadzona przez Ukrtransgaz i Gaz-System. Polski operator podaje, że celem procedury było umożliwienie badania zainteresowania rynku przepustowością na granicy polsko-ukraińskiej w obu kierunkach przepływu. Wyniki procedury zostaną teraz przeanalizowane i uwzględnione przez obu Operatorów Systemów Przesyłowych w przyszłych pracach dotyczących zwiększenia zdolności przesyłowych na granicy polsko-ukraińskiej.

Od 6 kwietnia do 8 czerwca 2018 roku uczestnicy rynku mieli możliwość wzięcia udziału w niewiążącej procedurze badania zainteresowania rynku przepustowością na granicy polsko-ukraińskiej w obu kierunkach przepływu.

Gazociąg Polska-Ukraina czeka na decyzję

– Widzimy duże zainteresowanie eksportem gazu w długim okresie. Czekamy na decyzję o tym, czy przechodzimy w fazę wiążącą – zdradził Piotr Kuś.

Gaz-System informuje, że planowane połączenie gazowe Polska – Ukraina zakłada budowę nowego gazociągu pomiędzy węzłami Hermanowice na terytorium Polski i Bliche Volytsia – Granica na terytorium Ukrainy. Łączna długość gazociągu to około 112 km, z czego większa część ma znajdować się po stronie ukraińskiej. Gaz-System podaje, że będzie gotów udostępnić przepustowość na zasadach ciągłych w 2022 roku.

Wojciech Jakóbik

Gazociąg Polska-Ukraina. W którą stronę popłynie gaz? Czy popłynie? (RELACJA)