Gazprom chce zbyć udziały w spółce pośredniczącej sprzedaż gazu do Bułgarii

25 sierpnia 2016, 14:30 Alert

Jak wynika z materiałów Gazpromu, koncern zamówił wycenę transakcji sprzedaży 50 procent udziałów w rosyjsko-bułgarskiej spółce Overgas. Chodzi o 490 akcji należących do Gazpromu oraz 49 510 udziałów Gazprom Eksportu. Obecnie wartość aktywów jest szacowanych na 1,489 mln rubli.

Odpowiedzialny za zarządzenie nieruchomościami oraz stosunkami korporacyjnymi departament 105 już zamówił „oszacowanie rynkowej wartości w celu podjęcia decyzji zarządczych w kwestii zawarcia umów cywilnoprawnych”.Według informacji rozmówców agencji Interfax dochody z tytułu sprzedaży wspominanych aktywów są uwzględnione w planie finansowym rosyjskiego monopolisty na ten rok. Jednak póki co transakcja nie została sfinalizowana.

fot. Gazprom

Overgas to spółka utworzona przez Gazprom oraz bułgarskich biznesmenów w oparciu o parytet. Początkowo spółka dostarczała rocznie do Bułgarii ok. 2,6 mld m3 rosyjskiego gazu. Overgas jest pośrednikiem przy sprzedaży rosyjskiego paliwa dla Sofii. Od 2016 roku odbiorcą surowca jest spółka Bulgargaz.

W związku z przerwaniem dostaw gazu na mocy kontraktu Overgas zainicjowało przeciwko Gazprom Eksport postępowanie przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowy przy Międzynarodowej Izbie Handlowej. Obecnie trwa formowanie składu orzekającego, a także określenie języka w jakim będzie toczona sprawa.

Przypomnijmy, że informacje o zamiarze sprzedaży przez Gazprom jego udziałów w Overgas pojawiły się pod koniec grudnia 2015 roku. Wówczas rosyjski koncern odmawiał komentarza w tej sprawie.W mediach pojawiały się przypuszczenia, że plany spółki są związane z prowadzonym przez Komisję Europejską przeciwko niej postępowaniem antymonopolowym. W trwającym od sierpnia 2012 roku postępowaniu Bruksela zarzuca Gazpromowi nadużywanie pozycji na rynku Europy Środkowo-Wschodniej i nieuczciwe praktyki.

Interfax/Piotr Stępiński