Gazprom chciał zablokować współpracę Bałtów. Nie udało się

25 listopada 2016, 12:30 Alert

Litwa będzie mogła składować więcej gazu w podziemnym magazynie Incukalns na terenie Łotwy. Będzie to możliwe dzięki liberalizacji łotewskiego Latvijas Gaze.

Łotwa wdraża trzeci pakiet energetyczny Unii Europejskiej. Według ministra energetyki Litwy podział właścicielski Latvijas Gaze, który będzie uwzględniał stworzenie oddzielnej spółki zarządzającej magazynami, sprawi, że Litwini będą mogli w większym stopniu wykorzystać ich zdolności magazynowe.

Magazyn gazu Kosakowo. Fot. PGNIG.
Magazyn gazu Kosakowo. Fot. PGNIG.

– Jeśli dojdziemy do porozumienia to myślę, że pod koniec przyszłego roku będziemy mogli składować więcej gazu w Incukalns – ocenił minister Rokas Masiulis. – Gazprom rzucał nam wszelkie możliwe kłody pod nogi, aby trzymać nas z dala od tej instalacji – dodał.

– Rozmawiamy intensywnie z rządem łotewskim. Łotysze są żywo zainteresowani zaoferowaniem przepustowości, która zwolni się wraz ze spadającym wolumenem Gazpromu. Z tego względu traktują Litwę, jako naturalnego partnera – powiedział Litwin.

Udziałowcy Latvijas Gaze, w którym przed liberalizacją w zgodzie z trzecim pakietem energetycznym udziały posiadał rosyjski Gazprom, zdecydowali się udzielić zgodę na rozdział właścicielski i stworzenie oddzielnej spółki o nazwie Conexus Baltic Grid, która zacznie pracę na początku stycznia.

Wraz z wyjściem Gazpromu z łotewskiego systemu przesyłowego i magazynowego gazu, powstaje przestrzeń do zaangażowania Litwy. Do kwietnia 2017 roku musi dojść do rozdziału właścicielskiego na mocy umowy z Komisją Europejską.

Gazprom posiadał 34 procent akcji Latvijas Gaze. Poza nim 28,97 procent udziałów dzierżył E.on Ruhrgas (obecnie Uniper), ale sprzedał je Funduszowi Marguerite. W marcu tego roku Gazprom ustąpił Komisji Europejskiej, zgadzając się na sprzedaż akcji. Po przegranej w arbitrażu przeciwko trzeciemu pakietowi energetycznemu na Litwie, Rosjanie nie zdecydowali się na kwestionowanie prawa do rozdziału właścicielskiego w sądzie.

Większe wykorzystanie mocy magazynowych przez Litwinów jest istotne ze względu na małe moce FSRU, czyli pływającego obiektu do magazynowania i regazyfikacji gazu skroplonego, który stacjonuje w Kłajpedzie. Możliwość magazynowania na Łotwie większej ilości surowca pochodzącego z Norwegii i innych źródeł dostaw LNG pozwoli zwiększyć elastyczność pracy obiektu.

The Baltic Course