Gazprom Nieft intensywnie szuka ropy. Zwiększa użycie hydraulicznego szczelinowania

15 marca 2016, 06:45 Alert

(Word Oill/Bartłomiej Sawicki)

Rurociągi naftowe w Rosji

Należący do Gazpromu koncern Gazprom Neft, zakończył modernizację centrum wsparcia wiertniczego, odpowiedzialnego za wykonywanie badań geologicznych, wykonywanie odwiertów oraz innych zabiegów stymulujących eksploatacje ropy naftowej. Rosjanie podwoili w ubiegłym roku liczbę wykonywanych zabiegów szczelinowania. Dzięki modernizacji centrum, koncern planuje jeszcze zwiększyć liczbę prac z zastosowaniem tej technologii. 

Centrum wsparcia prac wiertniczych, należące do Gazprom Nieftu, to jedyna taka instytucja w Rosji, która specjalizuję się w wykonywaniu zaawansowanych technologicznie prac na odwiertach wydobywczych oraz badań geologicznych. Centrum wykonuje obecnie 40 proc. prac wiertniczych za ropą naftową wykonywanych przez koncern.

Gazprom Nieft wykonał w ubiegłym roku łącznie 359 odwiertów za ropą naftową. Jest to o 20 proc. więcej niż w roku poprzednim. Co istotne, na 254 odwiertach zastosowano technologię szczelinowania hydraulicznego. Liczba zabiegów szczelinowania zwiększyła w ubiegłym roku w porównaniu do poprzedniego okresu o 50 proc. Koncern podkreśla, że zastosowanie nowych technologii jest elementem długoterminowej polityki firmy.
Centrum wsparcia prac wiertniczych powstało w 2012 roku. Po zakończonej modernizacji, sprzęt oraz personel Centrum, będzie mógł obsługiwać prace na ok. 600 odwiertach zarówno pionowych jak i krzywionych oraz będzie mógł wykonywać dodatkowe zabiegi stymulujące.