Gazprom sprzedaje więcej na zachodzie, mniej na wschodzie Europy. Zmniejsza wydobycie

16 lutego 2016, 11:45 Alert

(Neftegaz.ru/Inforeactor/Piotr Stępiński/Wojciech Jakóbik)

W porównaniu do analogicznego okresu w roku biegłym w pierwszej połowie lutego 2016 roku Gazprom o 43,7 procent zwiększył eksport gazu do klientów spoza Wspólnoty Niepodległych Państw. O tym 15 lutego poinformował prezes spółki Aleksiej Miller.

Według wyliczeń Gazpromu, opartych na rosyjskich standardach sprawozdawczości, w 2015 roku eksport gazu ziemnego do Europy Zachodniej wzrósł o 10,9 procent do 130,052 mld m3.

W Europie Środkowej wolumen dostaw rosyjskiego surowca praktycznie się nie zmienił i wyniósł 28,508 mld wobec 28,685 mld m3 w 2014 roku.

Wobec tego Europa Zachodnia pozostaje dla Gazpromu największym rynkiem zbytu.

W 2015 roku głównymi odbiorcami rosyjskiego gazu w tej części Starego Kontynentu były Niemcy, Włochy oraz Francja.

Wolumen dostaw do tych krajów wzrósł o 17,1 procent do 45,314 mld m3, do Włoch – o 12,6 procent do 24,418 mld m3, do Francji – o 36,7 procent do 9,704 mld m3. Z kolei dostawy do Turcji spadły o 1,2 procent do 27,015 mld m3.

W 2015 roku Gazprom o 16,2 procent do 37,759 mld m3 zmniejszył eksport surowca do państw WNP. Jest to wynik wstrzymania przez Ukrainę w listopadzie zakupu rosyjskiego gazu. W 2015 Kijów blisko dwukrotnie zmniejszył import do 7,827 mld m3.  W ubiegłym roku w porównaniu z 2014 rokiem Gazprom o 8 procent do 159,4 mld m3 zwiększył eksport do państwa spoza WNP. To może być wynik zwiększenia eksportu gazu ziemnego na Ukrainę z krajów Unii Europejskiej za pomocą rewersowych dostaw przez Polskę, Słowację i Węgry.

Według danych ministerstwa rozwoju gospodarczego w 2015 roku eksport gazu z Rosji wzrósł o 5 procent i wyniósł 182,9 mld m3.

Z danych monitoringu rosyjskiego ministerstwa rozwoju gospodarczego za 2015 rok wynika, że Gazprom zmniejszył wydobycie błękitnego paliwa o 6 procent do 417,2 mld m3. Podczas gdy niezależne spółki zwiększają wydobycie, to rosyjski monopolista kontynuuje tendencję jego obniżania. W 2015 roku w Rosji łącznie wydobyto 633,4 mld m3 co w porównaniu z 2014 rokiem oznacza spadek o 1,4 procent.

Z kolei zużycie surowca zmniejszyło się o 4 procent i wyniosło 441,1 mld m3. Przede wszystkim jest to związane ze zmniejszeniem ilości dostaw do rosyjskich elektrowni i elektrociepłowni.

W świetle powyższych danych należy zauważyć, że zwiększenie sprzedaży przez rosyjskiego monopolistę surowca do Europy jest spowodowany jego późniejszą odsprzedażą dla odbiorców nad Dnieprem.
Jest to tylko jedna strona medalu. Należy zwrócić uwagę na spadek wydobycia surowca przez Gazprom, co może świadczyć o tym, że przewiduje on, iż zapotrzebowanie na rosyjski surowiec na Starym Kontynencie może spaść. To z kolei wynik spadku zainteresowania dostawami z Rosji, zmniejszania zużycia gazu poprzez zwiększanie efektywności energetycznej, oraz generalnego spowolnienia gospodarczego.