Gazprom zwiększył rozpoznane złoża gazu

22 maja 2015, 16:16 Alert
Gazprom

(Wojciech Jakóbik)

Według rosyjskiego giganta gazowego, posiada on według stanu na 31 grudnia 2014 roku kontrolę nad złożami gazu o łącznej objętości 36,07 bln m3, co stanowi 72 procent rosyjskich i 17 procent światowych zasobów tego surowca.

Co istotne, firma podaje, że szybko uzupełnia zczerpane złoża. Gazprom uzupełnił je w zeszłym roku o 822,5 mld m3 a stosunek nowoodkrytych do zczerpanych złóż wyniósł 1,86.

W zeszłym roku Gazprom wydobył 443,9 mld m3. W 2015 roku chce wydobyć 450 mld m3.