Transformacja energetyczna na gazie podczas GAZTERM 2020

15 stycznia 2020, 10:30 Alert

Dwudziesta trzecia edycja konferencji GAZTERM w Międzyzdrojach odbędzie się 4-6 maja. BiznesAlert.pl jest tradycyjnie partnerem medialnym tego wydarzenia.

GAZTERM 2017, fot. BiznesAlert.pl
GAZTERM 2017, fot. BiznesAlert.pl

– Program tegorocznej Konferencji będzie koncentrować się na najważniejszych trendach obecnych w polskim i międzynarodowym gazownictwie oraz na czynnikach, które w przyszłości kształtować będą sytuację na rynkach gazu – informują organizatorzy.

Panele dyskusyjne i towarzyszące im prezentacje koncentrować się będą m.in. na tematach związanych z bezpieczeństwem rynków, współpracą międzynarodową w zakresie handlu gazem oraz integracją rynków gazu w regionie Trójmorza i basenu Morza Bałtyckiego. Poruszone zostaną m.in. następujące tematy:

 • Brama Północna – fundament bezpieczeństwa i rozwoju rynków gazu w regionie,
 • Hub gazowy – stan realizacji projektu strategicznego „SOR”,
 • integracja bałtyckich rynków gazu,
 • perspektywy współpracy gazowej w ramach Inicjatywy Trójmorza,
 • rozwój handlu gazem między Polską a Ukrainą,
 • Polska uczestnikiem międzynarodowego handlu LNG,
 • amerykański potencjał eksportu gazu skroplonego.

Organizatorzy podają także, że ważnym elementem programu Konferencji będzie także temat roli gazu w transformacji energetycznej w Europie i w Polsce. W naszej ocenie wzrost ambicji Unii Europejskiej w zakresie ochrony klimatu i dążenie do budowy „Zielonego Ładu” będzie najpoważniejszym wyzwaniem stojącym przed branżą gazowniczą.

 • Czy osiągnięcie celu w postaci gospodarki emisyjnej ma oznaczać m.in. eliminację gazu ziemnego z europejskich gospodarek?
 • Czy gaz ziemny może spełniać rolę paliwa pomostowego, czy też źródła konwencjonalnego trwale bilansującego OZE?
 • Jak finansować kolejne projekty infrastrukturalne w nowych warunkach budowy „Zielonego Ładu”?
 • Co Komisja Europejska rozumie przez pojęcie „transition fuel” w odniesieniu do gazu ziemnego?

Podczas tegorocznej Konferencji organizatorzy planują organizację Forum Operatorów Systemów Przesyłowych z regionu Morza Bałtyckiego oraz Państw Trójmorza. Partnerem merytorycznym wydarzenia będzie Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych.

Studio4U/Wojciech Jakóbik