Gazyfikacja Śląska idzie naprzód dzięki dwóm inwestycjom PSG

7 czerwca 2023, 17:00 Alert

Polska Spółka Gazownictwa buduje prawie 100 km gazociągów pozwalających doprowadzić paliwo do nowych odbiorców w okolicach Kłobucka oraz przebudowuje gazociąg z Dąbrowy Górniczej. Wszystko to z pomocą środków unijnych.

Sieć dystrybucyjna gazu Fot. PSG
Sieć dystrybucyjna gazu Fot. PSG

Budowa prawie 100 km gazociągów w powiecie kłobuckim pozwoli na gazyfikację miast Krzepice, Kłobuck oraz gmin Opatów i Wręczyca Wielka. Projekt ma kosztować 57 mln zł a 38 mln ma pochodzić z dofinansowania. Prace mają się zakończyć w 2023 roku i są na etapie ponad 90 procent zaawansowania.

Przebudowa gazociągu Dąbrowa Górnicza-Szopienice jest wymagająca przez konieczność przeprowadzenia prac w wąskim pasie wytyczonym w Będzinie oraz Sosnowcu. PSG wykorzysta najnowocześniejsze technologie: mikrotuneling i HDD Direct. Wartość projektu to około 56 mln zł z dofinansowaniem 6 mln zł. Prace są zaawansowane do 50 procent i mają się zakończyć w 2023 roku.

Dofinansowanie pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska na lata 2014-2020.

Polska Spółka Gazownictwa