Geofizyka Toruń poszuka nowych węglowodorów dla PGNiG

8 grudnia 2017, 08:45 Alert

PGNiG kontynuuje w Polsce poszukiwania ropy i gazu. Spółka Geofizyka Toruń należąca do tego koncernu będzie prowadzić kolejne prace sejsmiczne na koncesjach poszukiwawczych w Polsce.

Źródło: Wikipedia, Geofizyka Toruń

Geofizyka Toruń w ramach prac poszukiwawczych kontynuuje badania sejsmiczne 3D obejmujące akwizycję, przetwarzanie i interpretację danych dla PGNiG, m.in. na koncesjach Wańkowa-Bandrów, Barycz-Paszowa, Radliniec, Taczanów, Robotycze-Fredropol, Kramarzówka, Sośnica, Miłaki, Kargowa-Wilcze, Międzyrzecze i Mechlin.

Na koniec 2016 r. PGNiG posiadało 48 koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. W 2016 r. PGNiG zajmowało się poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie Karpat, Przedgórza Karpat i na Niżu Polskim we własnym zakresie i we współpracy z partnerami.

Grupa PGNiG zajmuje dominującą pozycję na krajowym rynku poszukiwania i wydobycia węglowodorów ze złóż. Spółka posiada około 90-procentowy udział w wydobyciu w Polsce. W przypadku ropy naftowej Grupa PGNiG wydobywa tego na surowca na poziomie 750 tys. ton iw 2016 r. posiadała około 20-procentowy udział w wydobyciu tego surowca w Polsce.

Pod koniec listopada PGNiG podało, że w tym i przyszłym roku PGNiG prognozuje wydobycie po 4,5 mld metrów sześciennych gazu ziemnego w 2017 2018 r. oraz 4,6 mld m sześc. w 2019 r.

BiznesAlert.pl