Górnicy chcą więcej pieniędzy w 2022 roku. JSW nie komentuje propozycji podwyżek

28 grudnia 2021, 16:00 Alert

Związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) wystąpili do zarządu spółki o rozpoczęcie rozmów na temat wyższych wynagrodzeń w 2022 roku. Strona społeczna chce, by do spotkania w tej sprawie doszło w pierwszej dekadzie stycznia. Zarząd JSW na razie nie skomentował tej propozycji – podaje Polska Agencja Prasowa (PAP).

fot. Dawid Lach / www.jsw.pl

– Zwróciliśmy się do prezesa zarządu JSW w sprawie wzrostu wynagrodzeń w przyszłym roku. Chcemy spotkać się z zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej, aby przedstawić i omówić propozycję wzrostu płac na 2022 rok – poinformowali związkowcy.

Wniosek o rozpoczęcie rozmów płacowych przedstawiły trzy działające w JSW reprezentatywne organizacje związkowe: Solidarność, Kadra i Federacja Związków Zawodowych Górników JSW. – Planowane spotkanie ma na celu przedstawienie i omówienie propozycji wzrostu płac na 2022 rok oraz będzie nawiązaniem do tematu wynagrodzeń, który był omawiany na posiedzeniu Pomocniczego Komitetu Sterującego w JSW 20 grudnia 2021 roku – argumentują związkowcy.

Poprzednie porozumienie dotyczące wielkości wzrostu płac w JSW w 2021 roku, jednorazowych nagród oraz podwyżki wartości posiłków profilaktycznych dla górników, podpisano 13 września br. Uzgodniono m.in. wzrost wynagrodzeń od początku września o 1,6 proc., co wraz z obowiązującą od lipca podwyżką o 3,4 proc. oznacza 5-procentowy wzrost płac w tym roku.

Ponadto uzgodniono wówczas wypłatę jednorazowych nagród – pracownicy zatrudnieni pod ziemią otrzymali 4,3 tys. zł, pracownicy zakładów przeróbki mechanicznej węgla 3,5 tys. zł, a pozostali pracownicy 3,1 tys. zł.

– Porozumienie z dniem jego podpisania kończy spór zbiorowy dotyczący obowiązywania porozumienia w zakresie wzrostu płac w 2020 roku, a także kończy etap rokowań w sporze zbiorowym dotyczącym wzrostu płac w 2021 roku i wyczerpuje żądania Reprezentatywnych Organizacji Związkowych w tych zakresach – informowała we wrześniu Jastrzębska Spółka Węglowa.

Przedstawiciele JSW na razie nie skomentowali wniosku górników.

Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura

Górnicy jutro rozpoczną rozmowy z rządem