Grupa Wyszehradzka rozmawia o gospodarce cyrkularnej

12 października 2017, 06:30 Alert

Gospodarka o obiegu zamkniętym była w środę jednym z tematów obrad ministrów środowiska państw Grupy Wyszehradzkiej, w tym Jana Szyszki, w Miszkolcu – poinformował minister rolnictwa Węgier Sandor Fazekas.

W spotkaniu uczestniczyły także delegacje Ukrainy, Bułgarii i Chorwacji. Omawiano propozycje UE dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym (w której odpady nie trafiają na wysypiska, lecz są wykorzystywane jako surowiec).

Węgierski minister zwrócił uwagę, że w UE trwa intensywna debata na temat pakietu propozycji dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym i w jej wyniku powstaną przepisy uwzględniające obecną sytuację gospodarczą i społeczną poszczególnych państw, a także ich możliwości zarządzania odpadami.

Jak zaznaczył, jest ważne, by cele, które zostaną postawione, były osiągalne. Dodał, że na Węgrzech zrealizowano w ostatnich latach mnóstwo projektów rozwojowych w sferze selekcji i recyklingu odpadów i zarysowuje się dobra okazja do poszerzenia tego systemu, na przykład jeśli chodzi o odpady podlegające rozkładowi biologicznemu.

Bruksela szykuje serię działań na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym. Szczegóły mają zostać podane jesienią, ale KE zapowiada m.in. strategię dotyczącą tworzyw sztucznych i działania usprawniające produkcję odnawialnych zasobów biologicznych oraz ich przekształcanie w bioprodukty i bioenergię.

Polska Agencja Prasowa