Grabowski: Lubelszczyzna sprzyja OZE

11 czerwca 2015, 15:15 Energetyka

„Po pierwsze środowisko” – pod tym hasłem rozpoczęła się dziś w Lublinie 6. Międzynarodowa Konferencja z udziałem ministra środowiska Macieja Grabowskiego. Spotkaniu towarzyszyło podpisane z miastem Lublin pierwszego porozumienia w ramach projektu Ministerstwa Środowiska pn. „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców”.

Otwierając konferencję, minister Maciej Grabowski pogratulował Prezydentowi Miasta Lublin Krzysztofowi Żukowi organizacji zainicjowanego sześć lat temu EcoForum. Podkreślił, że Lublin to miasto inspiracji, które już teraz korzysta z powodzeniem z elektrycznego transportu miejskiego.

– Na Lubelszczyźnie istnieją też dobre warunki do rozwoju odnawialnych źródeł energii, co może być bodźcem do rozwoju regionu, a jednocześnie pomoże zachować jego piękną przyrodę – powiedział minister Grabowski. Mam nadzieję, że dziś na tym forum, podczas formalnej i mniej formalnej części, będą dyskutowane właśnie takie pomysły – inspirujące. Bo jedno jest pewne, ze względu na wyzwania polityki klimatyczno-energetycznej przyszłość będzie wyglądała zupełnie inaczej niż teraźniejszość. Kogo innego stać na odważne wizje, jeśli nie miasto z 20% udziałem studentów w populacji!

Ponadto podczas ECOFORUM minister Maciej Grabowski wręczył odznaki honorowe Ministra Środowiska  „Za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. Otrzymali je: Zdzisław Strupieniuk, dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz Jan Hajduk, prezes Zarządu SIGMA S.A.

W Lublinie podpisano także porozumienie pomiędzy Ministrem Środowiska a Prezydentem Miasta Lublin stanowiące deklarację udziału miasta w projekcie pn. „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców”. – Powodzie, susze, wysokie temperatury i związane z nimi konsekwencje zagrażają ludności i infrastrukturze miast, szczególnie tych dużych. Konieczność adaptacji do zmian klimatu stanowi wielkie wyzwanie dla ich włodarzy. Dlatego opracowaliśmy projekt, w ramach którego powstaną miejskie plany adaptacyjne zawierające propozycje konkretnych działań chroniących przed skutkami zmian klimatu – mówił minister Grabowski.

Projekt skierowany jest do największych miast Polski. Takie umowy zostaną podpisane łącznie z 47 miastami.

– Nie pozostawimy też Państwa bez środków na realizację zadań, które będą wynikały z planów adaptacji. Zadbaliśmy o to, by odpowiednie fundusze znalazły się w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz w programach regionalnych. Ponadto, jako resort środowiska zapewniamy możliwość finansowania działań adaptacyjnych w ramach systemu funduszy środowiskowych – powiedział minister Grabowski.

Zmiany klimatu niosą realne i wymierne skutki społeczno-gospodarcze dla państw i miast. W przypadku Polski straty przypisywane zmianom klimatu powstałe w latach 2001-2010 wyniosły ok. 54 mld zł. Podjęcie działań adaptacyjnych jest konieczne, aby uniknąć kolejnych strat.