Grajda: Bezpieczeństwo to priorytet dla Kolei Mazowieckich

30 września 2015, 13:44 Infrastruktura

Koleje Mazowieckie oraz Komenda Stołeczna Policji podpisali porozumienie mające na celu poprawę bezpieczeństwa podróżnych. To formalny krok w stronę zapewnienia trwałej współpracy. W ramach porozumienia będą organizowane wspólne akcje, narady oraz szkolenia.

Przedstawiciele zarządu spółki „Koleje Mazowieckie – KM” oraz Komendy Stołecznej Policji podpisali porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa podróżnym na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji.

W ramach współpracy będą podejmowane akcje mające na celu przeciwdziałanie wykroczeniom i przestępczości dokonywanej na szkodę podróżnych, zapobieganie aktom wandalizmu, a także ochronę taboru i mienia kolejowego.

IMG_1354

Sprawy bezpieczeństwa – zarówno podróżnych, jak i eksploatowanego taboru – są dla nas jednym z priorytetów działalności. Chcemy, aby każdy kto podróżuje pociągami Kolei Mazowieckich, czuł się nie tylko komfortowo, ale także bezpiecznie. Oprócz stosowania zabezpieczeń czysto technicznych w taborze, jak np. system monitoringu wizyjnego, prowadzimy akcje prewencyjne z udziałem pracowników ochrony oraz kampanie edukacyjno-informacyjne. Już dzisiaj chciałbym podziękować Komendantowi Stołecznemu Policji za podjętą współpracę. Mam nadzieję, że podpisane porozumienie przyniesie wymierne efekty. Dziękuję także komendom powiatowym za dotychczasową współpracę na terenie Mazowsza. – powiedział Dariusz Grajda, członek zarządu, dyrektor handlowy Kolei Mazowieckich.

Działania będą prowadzone na obszarze Warszawy, a także na terenie ościennych powiatów. Zakres współpracy objęty porozumieniem jest szeroki. Jego realizacja będzie opierała się na organizowaniu wspólnych akcji prewencyjnych, patrolowaniu pociągów, dworców oraz torów postojowych. Ponadto Koleje Mazowieckie oraz Komenda Stołeczna Policji będą organizować wspólne narady i szkolenia, a także wymieniać informacje oraz doświadczenia związane z poprawą bezpieczeństwa. Spółka będzie przekazywała policjantom zapisy z monitoringu wizyjnego z pociągów na potrzeby prowadzonych postępowań. Przedstawiciele Kolei Mazowieckich będą brali aktywny udział w pracach Stołecznego Zespołu ds. Bezpieczeństwa na obszarach kolejowych. Efekty prowadzonych działań będą szczegółowo analizowane i wzajemnie oceniane.

IMG_1358

Podpisanie porozumienia przyniesie dalszą poprawę bezpieczeństwa osób i przeciwdziałanie zakłóceniom porządku publicznego na obszarach kolejowych, na dworcach, w pociągach. Stworzy również możliwość wszechstronnej wymiany informacji i doświadczeń. Porozumienie jest ukształtowane w taki sposób, aby w razie potrzeby, do współpracy mogły przystąpić inne podmioty działające na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa. – mówi podinspektor Hubert Kowalczewski, zastępca Komendanta Stołecznego Policji.

IMG_1382

Obecnie Koleje Mazowieckie w swoim parku taborowym posiadają 294 pojazdy, z czego 203 jest wyposażone w system monitoringu. Spółka prowadziła już wspólne akcje z Komendą Stołeczną Policji, m.in. „Nie daj się złowić w sezonie”, „Nie daj się zrobić w jajo”, „Nie daj się złowić na wnuczka” czy „Bezpieczne ferie”, a funkcjonariusze odbywali cykliczne patrole w pociągach. Ponadto Koleje Mazowieckie współpracują
z Komendami Powiatowymi Policji na obszarze działalności spółki.

Źródło: Koleje Mazowieckie