Gromadowski: Rośnie udział transportu kolejowego w obsłudze gdyńskiego portu

10 października 2014, 08:57 Infrastruktura
Krzysztof Gromadowski

Przewozy kolejowe odgrywają coraz większą rolę w obsłudze Portu Gdynia. Ich znaczenie będzie stale wzrastać wraz z modernizacją linii kolejowych prowadzoną przez PKP PLK. Port prowadzi inwestycje również w wewnętrzną infrastrukturę kolejową. Inną dużą inwestycją jest zagospodarowanie Nabrzeża Bułgarskiego.

– Nabrzeże Bułgarskie jest w trakcie inwestycji. Uzyskamy tam nowy odcinek nabrzeża oraz place składowe i operacyjne. Ta inwestycja, która powstaje z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej, połączona jest z zagospodarowaniem terenu centrum logistycznego po drugiej stronie Estakady Kwiatkowskiego. Centrum logistyczne będzie wspierało rozwój obrotu towarów transportem morskim, w tym zwłaszcza transportu ładunków wysoko przetworzonych w kontenerach – mówi Krzysztof Gromadowski, dyrektor ds. współpracy międzynarodowej i PR w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia.

Inwestycja ma na celu zwiększenie możliwości przeładunkowych portu i przygotowanie infrastruktury pod działalność logistyczną. Koszt realizacji to ponad 100 mln zł. Całość ma być gotowa w I połowie 2015 roku.

W latach 2014-2016 ZMPG zamierza wydać ponad 730 mln zł na rozbudowę i modernizację infrastruktury portowej. Część środków trafi na drogi i koleje. Swoje inwestycje w infrastrukturę kolejową prowadzi też Bałtycki Terminal Kontenerowy. Jak podkreśla Gromadowski, transport kolejowy ma dla portu duże znaczenie.

– Poza modernizacją torów wewnątrz portu ważna jest też infrastruktura, która łączy terminale portowe ze stacją Gdynia Port. Inwestycje te pozostają w gestii PKP PLK, które wkrótce rozpoczną wielki projekt o wartości 600 mln złotych. W ramach projektu pewne niepotrzebne elementy infrastruktury będą likwidowane, a wszystkie istotne elementy bocznic aż do połączenia z głównymi szlakami kolejowymi będą modernizowane – wyjaśnia dyrektor w Porcie Gdynia.

Dla portu ogromne znaczenie ma też trwająca modernizacja krajowych tras kolejowych. Szczególnie ważna jest modernizacja linii kolejowych łączących Gdynię z Bydgoszczą przez Kościerzynę i Maksymilianowo.

– Realizacja tych projektów stworzy warunki do odciążenie bardzo mocno zajętych linii: Gdynia-Gdańsk oraz głównej magistrali na odcinku Gdańsk-Tczew. Z uwagi na rozwój obydwu portów w Gdańsku i Gdyni, to połączenie przez Kościerzynę w przyszłości na pewno pozwoli nam na lepsze wykorzystanie szlaków kolejowych, ponieważ obserwujemy stałą tendencję wzrostu udziału transportu kolejowego w obsłudze portów Trójmiasta – podkreśla Gromadowski.

Modernizacja linii kolejowych w całym kraju wiąże się z trudnościami w organizacji przewozów do i z portów morskich. Jak jednak zaznacza Gromadowski, ograniczenia przepustowości linii są minimalizowane, dzięki dobrej współpracy z PKP PLK.

Newseria.pl