Grupa Azoty przedstawiła wyniki z 2021 roku. Rekord w sektorze chemicznym

28 kwietnia 2022, 11:00 Alert

Grupa Azoty przedstawiła wyniki z 2021 roku podczas konferencji wynikowej. Największy wkład do skonsolidowanego EBITDA, wypracowanego w czwartym kwartale 2021 roku, wniósł segment Chemia, który odnotował najlepsze wyniki w całej historii Grupy Azoty.

Konferencja wynikowa Grupy Azoty. Fot. Jędrzej Stachura
Konferencja wynikowa Grupy Azoty. Fot. Jędrzej Stachura

Prezes Grupy Azoty Tomasz Hinc podkreślił, że wypracowanie bardzo dobrych wyników finansowych w 2021 roku umożliwiła strategiczna dywersyfikacja biznesów Grupy Azoty. – Było to szczególnie ważne w obliczu niesprzyjających warunków rynkowych i makroekonomicznych. 2021 rok to przede wszystkim okres nienotowanych wcześniej rekordowych cen surowców i ich duża zmienność. To również gwałtowny wzrost kosztów uprawnień do emisji CO2 – powiedział podczas konferencji wynikowej.

Grupa Azoty podkreśliła, że czwarty kwartał 2021 roku to okres wzrostu cen większości produktów na rynkach europejskich i światowych, wywołany przez dynamiczne podwyżki cen głównych surowców do produkcji, w tym gazu ziemnego, fosforytów, soli potasowej, benzenu, fenolu i propylenu. – Wszystko to wykreowało niespotykany wcześniej, lawinowy wzrost kosztów produkcji oraz istotnie podniosło ryzyko prowadzenia działalności w całym europejskim sektorze chemicznym – tłumaczy prezes Hinc.

Skonsolidowane wyniki finansowe. Źródło: Grupa Azoty

Skonsolidowane wyniki finansowe. Źródło: Grupa Azoty

Prezes dodał, że w obliczu dużych zmian makroekonomicznych i rynkowych w 2021 roku, Grupa Azoty ugruntowała swoją pozycję na krajowym rynku nawozowym. – Utrzymaliśmy produkcję bez ograniczeń, a ceny nawozów oferowanych w kraju należały przez cały rok do najniższych w całej Unii Europejskiej – zaznaczył.

Grupa odnotowała w 2021 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie ponad 15,9 miliardów złotych i to oznacza wzrost o ponad 5 miliardów rok do roku. Wynik EBITDA był wyższy o 624 miliony złotych wyższy niż rok wcześniej.

– Sukces dywersyfikacji Grupy Azoty widzimy szczególnie w segmentach poza nawozowych, czyli chemii oraz tworzyw. Były one źródłem blisko 60 procent wartości EBITDA w 2021 roku. W latach ubiegłych ta proporcja była odwrotna z przewagą 60 procent segmentu nawozów – powiedział prezes Tomasz Hinc.

Struktura generowanego wyniku EBITDA w 2021 roku. Źródło: Grupa Azoty

Największy wkład do skonsolidowanego wyniku EBITDA, wypracowanego w czwartym kwartale 2021 roku, wniósł segment chemia, który odnotował najlepsze wyniki w całej historii Grupy Azoty. Negatywny wpływ na wyniki Grupy Azoty w 2021 roku miały przede wszystkim wyższe ceny surowców, głównie gazu, ale i propylenu, fenolu, benzenu, fosforytów i soli potasowej.

Jędrzej Stachura

Dostawy gazu do Grupy Azoty przebiegają bez zakłóceń