Grupa studyjna NATO z wizytą w siedzibie PGZ

11 lutego 2016, 13:15 Bezpieczeństwo
SAAB PGZ

W dniach 8 i 9 lutego 2016 roku w warszawskim biurze Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. odbyło się posiedzenie 193. Grupy Studyjnej działającej w ramach Grupy Doradczej NATO do spraw Przemysłu (NIAG).

Grupa Studyjna SG-193 powołana została w 2014 roku do realizacji zadania związanego z certyfikowaniem nowego wyposażenia i związanego z tym bezpieczeństwa wykonywania lotów na śmigłowcach w warunkach ograniczonej widzialności. W pracach Grupy uczestniczą przedstawiciele NATO oraz największych koncernów zbrojeniowych świata z kilkunastu krajów. Polskę w tym gremium reprezentuje Piotr Rutowski, dyrektor Biura Platform Lotniczych z Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Spotkanie warszawskie jest pierwszym tego rodzaju spotkaniem Grupy NIAG organizowanym w naszym kraju. Do tej pory narady SG-193 odbywały się m.in. w Brukseli, Paryżu, Londynie i Nowym Jorku.

Grupa Doradcza NATO do spraw Przemysłu (NIAG – NATO Industrial Advisory Group) została utworzona w 1968 roku. Jest organem opiniującym i doradczym skupiającym czołowych przedstawicieli przemysłu zbrojeniowego państw członkowskich NATO. Grupa działa w ramach Konferencji Krajowych Dyrektorów do spraw Uzbrojenia NATO (CNAD – Conference of National Armaments Directors). Stanowi forum wymiany poglądów na temat przemysłowych, technicznych, ekonomicznych, zarządczych i innych aspektów badań, rozwoju technologicznego i produkcji uzbrojenia. Doradza CNAD w kwestii animowania współpracy typu government-to-industry i industry-to-industry w ramach Paktu Północnoatlantyckiego. Wspiera główne grupy zbrojeniowe i podległe im firmy w zakresie możliwości nawiązywania współpracy międzynarodowej, tak aby mogły one szybko i skutecznie reagować na potrzeby NATO związane ze sprzętem wojskowym.

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) to lider polskiego przemysłu i jeden z największych koncernów obronnych w Europie. Skupia ponad 30 spółek (branże: obronna, stoczniowa, nowych technologii), osiągając roczne przychody na poziomie 5 mld zł. Dzięki wykorzystaniu potencjału polonizacji technologii, ścisłej współpracy z polską nauką oraz naciskowi na proces badawczo-rozwojowy, PGZ oferuje innowacyjne produkty zwiększające bezpieczeństwo. PGZ oferuje m.in. system obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu z zestawem POPRAD i radarem SOŁA; przenośny zestaw przeciwlotniczy GROM; system bezzałogowych statków powietrznych E-310; kołowy transporter opancerzony ROSOMAK; system artyleryjski z samobieżną haubicą KRAB; indywidualne wyposażenie żołnierza z karabinkami BERYL. PGZ posiada także kompetencje w zakresie projektowania, budowy oraz wyposażania okrętów. Ponadto PGZ modernizuje i serwisuje pojazdy, samoloty, śmigłowce, okręty (także sprzęt byłego ZSRR). W najbliższych latach PGZ będzie rozwijała technologie kosmiczne i satelitarne oraz cybertechnologie.

Źródło: Polska Grupa Zbrojeniowa SA.